U novom broju biltena BIDF mreže pročitajte:
– Dvodnevni okrugli sto BIDF mreže održan u Tesliću
– Izrada prijedloga “Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj za period 2016-2020″ /”Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016-2020
– Druga po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija za mlade osobe s inva-liditetom i trening za njihove roditelje i članove porodica
– Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji
– Okrugli sto povodom pred-stavljanja analize implementac-ije Strategije za integraciju oso-ba sa invaliditetom (2008-2016)

Preuzmite
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj