Novi broj Biltena BIDF mreže, 6. po redu donosi informacije o:

Održanim nacionalnim konferencijama BIDF mreža u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori
Promovisanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
XVI Forumu saveza i organizacija osoba sa invaliditetom i FBIH

i još dosta informacija iz ove oblasti

Preuzmite
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj