EU-zastava

Kao drugi u nizu trening seminara za predstavnike mreVUK-a, 26. i 27.februara održan je trening za predstavnike 36 škola Tuzlanskog kantona i Brodsko -posavske županije u Srebreniku. Izabrano je novo rukovodstvo i predloženi projekti koji će se implementirati u 2011. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski…

EU-zastava

U okviru projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”  ACED i OKC su održali trening seminar za predstavnike mreVUK-a Zeničko – dobojskog kantona i Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (ukupno 37 škola) u Zenici  19. i 20. februara 2011. Izabrano je novo rukovodstvo i definisane akcije mreVUK-a ova 2 kantona. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji…

EU zastava

Dana 17. i 18. februara, u prostorijama Doma invalida u Banjoj Luci, održan je trening „Partnerstva, koalicije mreže“ za predstavnike invalidskih organizacija iz banjalučke regije. Ovo je treći u nizu treninga finansiranih od strane Evropske Unije u okviru projekta „Jačanje kapaciteta invalidskih organizacija“.

EU zastava

Drugi u ciklusu treninga „Partnerstva, koalicije mreže“ finansiranog od strane Evropske unije je održan u Hotelu Leotar u Trebinju dana 14. i 15. februara 2011. godine. Kroz edukativne module i vježbe, učesnici treninga su upoznati sa principima umrežavanja i zajedničkog djelovanja u svrhu implementacije aktivnosti i promocije rada invalidskih organizacija.

EU zastava

Dana 11. i 12. februara u hotelu Stanišić u Bijeljini održan je trening „Partnerstva, koalicije mreže“ za 17 predstavnika invalidskih organizacija iz bijeljinske regije. Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje kapaciteta invalidskih organizacija“ finansiranog od strane Evropske unije.

EU zastava

11. i 12. februara 2011. u prostorijama OKC-a održan je trening seminar mRESURS-a Banjalučke regije (opštine Banja Luka, Mrkonjić Grad, Kneževo, Ribnik, Šipovo, Gradiška, Srbac, Čelinac i Kotor Varoš) za predstavnike 26 škola. Na seminaru je izabrano rukovodstvo mRESURS-a Banjalučke regije i usvojeni planovi za 2011. godinu. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji…

EU zastava

Kao dio projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika” , 9. i 10. februara 2011., u prostorijama gimnazije u Doboju, održan je trening seminar mRESURS-a dobojske regije za predstavnike 18 škola (opštine Doboj, Teslić, Šamac, Bosanski Brod, Petrovo, Vukosavlje, Derventa, Modriča, Prnjavor). Na seminaru je izabrano novo rukovodstvo mRESURS-a Dobojske regije, i prihvaćene aktivnosti i planovi za dalji…

EU zastava

U Prijedoru, 3. i 4 februara 2011, održan je trening seminar mRESURS-a Prijedorske regije za predstavnike 12 škola (opštine Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica i Kostajica). Na seminaru su izabrani predstavnici mResurs-a Prijedorske regije kao i plan aktivnosti mRESURS-a za 2011. godinu. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuju ACED u partnersvu sa…

EU zastava

Dana 18. i 19. januara 2011. godine, u prostorijama Doma invalida u Banja Luci, održan je trening na temu „PR – Odnosi sa medijima“ za 16 predstavnika invalidskih organizacija. Kroz edukativne module i vježbe, učesnici treninga su se upoznali sa osnovnim principima medijskih nastupa i odnosa sa medijima u svrhu promocije rada invalidskih organizacija. Ova…

EU zastava

U prostorijama Doma invalida u Banjoj Luci, 11. i 12. novembra 2010. godine održan je posljednji u nizu treninga za predstavnike invalidskih organizacija na temu „Javno zagovaranje/zastupanje i lobiranje“. Treningu je prisustvovalo 20 učesnika iz 5 opština banjalučke regije. Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje kapaciteta invalidskih organizacija“ finansiranog od strane Evropske unije.

Page 28 of 29 1 26 27 28 29
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj