Untitled-2

Decembarsko izdanje biltena BIDF mreže

Untitled-1

Septembarsko izdanje biltena BIDF mreže

14

Junsko izdanje biltena BIDF mreže

13

Martovsko izdanje biltena BIDF mreže

prirucnik

Ovaj priručnik nastao je kao rezultat dugogodišnjeg psihosocijalnog rada s osobama koje su preživjele ekstremnu traumatizaciju i iskustva u radu sa svjedocima1 i žrtvama koji su svjedočili u predmetima za ratne zločine, kao i kontinuirane edukacije za predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. S druge strane, Priručnik obuhvata teorijske sadržaje i samoiskustvene radionice koje…

Untitled

Vodič za preživjele žrtve i svjedoke pruža vam informacije i upute o postojećim raspoloživim resursima pomoći i podrške u vašoj lokalnoj zajednici koji sada čine resurs uspostavljenih institucionalnih mreža u Bosni i Hercegovini. Navedeni resursi pomažu vam da dobijete tačne informacije o tome koju podršku možete dobiti, kada i gdje, zavisno od vaših individualnih potreba….

2

Decembarsko izdanje Biltena BIDF mreže

Untitled

Oktobarsko izdanje biltena BIDF mreže

coverjune

Junsko izdanje biltena BIDF mreže

cover

Martovsko izdanje biltena BIDF mreže

Page 1 of 31 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj