Šta je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj?

ACED je razvojna agencija registrovana kao nevladina, neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini. Njen sveukupni cilj je da pokrene i osnaži napredak i prosperitet društva. ACED provodi održive projekte razvoja, uključujući ekonomski i razvoj društva, zaštitu okoline, kao i humanitarne projekte. Osnovni statutarni ciljevi ACED-a su afirmacija modernih ekoloških, socioloških, privrednih i zdravstveno-humanitarnih aktivnosti u saradnji sa vlastima, privrednim subjektima, te drugim nevladinim organizacijama iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Da bi ostvario svoju misiju, ACED koristi najviše profesionalne standarde i preuzima punu odgovornost prema javnosti i donatorima.

ACED-ova misija je razvoj i pružanje programa koji će doprinijeti socijalnom, ekonomskom i kulturnom razvoju i unapređenju građana, njihovih zajednica i društva u cjelini.

Vizija ACED-a je moderno, kulturno i ekonomski-prosperitetno društvo koje počiva na principima pravde, jednakosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Svaki član društva je aktivni građanin, uključen u izgradnju i unapređenje zajednice.

ACED-ov pristup da pri svakoj aktivnosti poštuje pojedinca i zaštiti životnu sredinu omogućava da svi provedeni projekti vode do održivog razvoja uključenih subjekata.

Kome ACED pruža pomoć?

Primarnu dobrobit od aktivnosti ACED-a imaju korisnici projekata, pri čemu se i neposredne zajednice razvijaju. Provođenjem projektnih aktivnosti sa drugim partnerskim organizacijama, ACED istovremeno osigurava i njihov napredak i usavršavanje.

Kakvo iskustvo ima ACED?

ACED je registrovan od strane lokalnih predstavnika Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije (IOCC), a na inicijativu glavne kancelarije IOCC-a u Baltimoru, SAD, sa namjerom da dobrotvor i dalje postoji i uspješno djeluje u BiH. ACED je registrovan 2007. godine, ali njegovo osoblje ima veliko iskustvo u rukovođenju projektnim ciklusima stečeno u BiH i regiji jugoistočne Evrope. Svaki zaposlenik ACED-a ima preko 15 godina iskustva u provođenju razvojnih projekata, kao i projekata humanitarne pomoći. ACED-ovi zaposlenici – njegova glavna vrijednost – imaju ogromno iskustvo u provođenju projekata na polju izgradnje ekonomije i civilnog društva, ruralnog razvoja i poljoprivrede, povratka i obnove, aktivnosti koje stvaraju prihode, te humanitarne pomoći, dok ukupna vrijednost provedenih projekata iznosi preko 30 miliona američkih dolara.

Kakvu vrstu usluga ACED nudi?

 • Edukacija i treninzi – obuka lidera, organizacija i pojedinaca koji se zalažu za interese svoje zajednice i promovišu opštu dobrobit
 • Razvoj preduzetništva – programi koji učesnicima daju instrumente uz čiju pomoć mogu sa ponosom izaći iz siromaštva
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj – pomoć ruralnom stanovništvu da unaprijedi načine proizvodnje radi poboljšanja ishrane stanovništa, životnog standarda i ostvarenja veće ekonomske koristi od poljoprivredne proizvodnje
 • Zaštita životne sredine – bolji uslovi života i održivost prirodnih resursa za buduće generacije
 • Mobilizacija i razvoj zajednice – povećanje mogućnosti organizacija zajednice da primijene „lokalnu inicijativu na lokalne probleme“
 • Jačanje omladinskih organizacija – podsticanje vođstva omladine i njenog učešća u zajednici
 • Socijalno blagostanje – programi koji obezbjeđuju materijalnu i tehničku pomoć socijalnim institucijama
 • Povratak i pomoć izbjeglicama – programi koji pospješuju reintegraciju povratnika/raseljenih lica u svoje predratne zajednice
 • Prirodne nepogode i hitna pomoć – programi koji su odgovor na potrebe ljudi koji su preživjeli prirodne nepogode, rat ili socijalne nemire.

Tekući projekti

U periodu od registracije 2007. godine do početka 2012. godine, ACED je dobio ukupno 24 različitih projekata. U prvoj polovini 2012. godine, ACED radi na pet projekata koje finansiraju međunarodne donatorske agencije kao i institucije iz BiH. Aktivnosti tekućih projekata mogu se svrstati kako slijedi:

 • Razvoj kapaciteta civilnog društva za NVO, studentske grupe i udruženja lica sa invaliditetom;
 • Ekonomski razvoj – osnaživanje malih i srednjih preduzeća kroz neformalnu edukaciju, koučing i mentorstvo;
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj – povećanje broja zaposlenih i prihoda domaćinstava i unapređenje životnog standarda.

Vrijednosti i principi

Kroz dugogodišnju primjenu standarda prihvaćenih u svijetu, te tokom angažmana u međunarodnim organizacijama, osoblje ACED-a u svom radu poštuje sljedeće suštinske  vrije-dnosti i principe:

 • Nezavisnost i autonomija – nezavisna nevladina organizacija koja ima slobodu samostalnog odlučivanja
 • Transparentnost – podržava finansijsku transpare-ntnost i izvršava svoje aktivnosti koristeći najbolju praksu u sektoru
 • Uključenost – nesektaška, nereligijska organizacija, pruža pomoć isključivo na osnovu potreba, bez vršenja vjerske, etničke, političke ili ekonomske diskriminacije
 • Povjerenje – poštuje sistem preciznog izvještavanja s ciljem komunikacije sa donatorima, korisnicima, partnerima i drugima stranama o stanju u organizaciji i efikasnosti svojih programa
 • Integritet – predstavnici agencije ne smiju imati nikakvu ličnu finansijsku niti ikakvu drugu obavezu prema pojedincima van agencije ili drugim organizacijama koji bi željeli da utiču na izvođenje njihovih službenih dužnosti
 • Objektivnost – bilo da se radi o dodjeli ugovora ili izboru korisnika, sve odluke se zasnivaju isključivo na zasluzi i iskazanoj potrebi
 • Odgovornost – odgovoran prema javnosti i donatorima za sve svoje odluke i postupke
 • Vođstvo – agencija i njeni predstavnici promovišu i poštuju ove principe kroz rad, vođstvo i odnos prema svojim članovima.

Dokumenti ACED-a:

icoRegistracija – Ministarstvo uprave.pdf

icoRegistracija – Poreska uprava.pdf

icoRegistracija – Sud.pdf

icoRegistracija – Zavod za statistiku.pdf

icoStatut ACED.doc