Trodnevni seminar za predstavnike mreVUK-a sarajevskog kantona i Brčko distrikta održan je u Zenici, 27 – 29 aprila 2011. Prisustvovalo je 13 škola sarajevskog kantona i 4 škole Brčko Distrikta. Učesnici su predstavili aktivnosti svojih vijeća. Izabrano je rukovodstvo mreVUK-a sarajevskog kantona i Brčko distrikta. Zaključeno je da je prioritet da se poveća broj srednjih škola sa područja kantona Sarajevo u mreVUK-u.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

  • Picture1[2][1]
  • Picture3[1][1]
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj