U okviru projekta „Jačanje kapaciteta invalidskih organizacija“ finansiranog od strane Evropske unije, ACED i KOOIRS su 29. aprila 2011. godine organizovali trening na temu „ Poslovna komunikacija i kancelarijsko poslovanje “ u Bileći. Treningu je prisustvovalo 17 predstavnika invalidskih organizacija iz 4 opštine istočne Hercegovine.

Opširnije o projektu

© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj