EU zastavaDonator: EU-EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava)

ACED je 31. decembra 2010. godine potpisao ugovor sa EIDHR (Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava), odjeljenjem Evropske unije, o sufinansiranju projekta „Mreža savjeta učenika”.

ACED će projektne aktivnosti provoditi sa partnerom OKC – Omladinski komunikativni centar.

Opšti cilj projekta je unapređenje saradnje među učenicima, savjetima učenika (SU) i njihovim mrežama na osnovu zajedničke platforme za zagovaranje interesa učenika koja će doprinijeti njihovom priznanju od strane škola, opštinskih i državnih vlasti, te omogućiti pristupanje Mreže savjeta učenika Bosne i Hercegovine regionalnim i međunarodnim savezima učenika srednjih škola.

Specifični cilj projekta je podsticanje učešća učenika u izgradnji održivih srednjoškolskih savjeta učenika u Bosni i Hercegovini, te razvoj funkcionalne Mreže savjeta učenika koja će biti u stanju da zastupa interese školske omladine.

Očekivani rezultati projekta:

•Organizacioni i tehnički kapaciteti SU u 3 kantona Federacije BiH i Distriktu Brčko poboljšani, tijela kantonalnih SU uspostavljena;
•Predstavnici SU edukovani i osposobljeni za provođenje zajedničkih aktivnosti zagovaranja i lobiranja radi unapređenja svog statusa u školama i zajednici, te za provođenje aktivnosti zagovaranja na regionalnom i državnom nivou;
•Veze i saradnja između savjeta učenika učvršćene širom zemlje kroz koordinaciju na regionalnom, kantonalnom i državnom nivou;
•Svijest o pravima učenika podignuta širom BiH kroz sveobuhvatnu državnu kampanju zagovaranja.

Novosti o projektu

EU zastava

Od 13. do 14. decembra 2012. godine,  u Sarajevu je održan dvodnevni mreVUK koordinacioni sastanak za predstavnike Savjeta Vijeća srednjih škola sarajevske regije. U okviru sastanka predstavnici mreVUK-a su radili na unapređivanju kampanje javnog zagovaranja kroz rješavanje tekućih problema zagovaranja. Prezentovani su ostvareni rezultati rada, i usvojen je zajednički radni plan Kantona Sarajevo za tekuću…

EU zastava

Od 6. do 9. decembra 2012. godine, u prostorijama Crvenog krsta u Banjoj Luci održan je trodnevni koordinacioni sastanak za 24 predstavnika mreSVUBIH-a. Na sastanku su dogovorene aktivnosti Mreže savjeta/vijeća učenika Republike Srpske (mRESURS) i FBiH (mreVUK) koje će se sprovesti do kraja školske godine, i definisani su plan i aktivnosti koje će se sprovesti…

EU zastava

Dana 29. novembra 2012. godine, u prostorijama Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj u Banjoj Luci, organizovan je DVV (Deutschen Volkshochschul-Verbandes – Njemačko udruženje za edukaciju odraslih) trening seminar za 14 SC predstavnika banjalučke regije. Kroz ovaj trening seminar, kojim je rukovodila Beate Schmidt-Behlau, DVV regionalni direktor za Jugo-Istočnu Evropu, SC predstavnici banjalučke regije, bili…

EU zastava

Od 7. do 9. novembra 2012. godine u sportsko-rekreacionom centru “Bardača”, pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske održana je VI konferencija Mreže savjeta učenika srednjih škola Republike Srpske – mRESURS. Na konferenciji je učestvovalo 98 učesnika, predsjednika Savjeta učenika srednjih škola iz cijele Republike Srpske i njihovih gostiju kantonalnih predstavnika iz Federacije…

EU zastava

Od 24. do 26. septembra 2012. godine, uz podršku Američke ambasade, u prostorijama Crvenog krsta u Banjoj Luci, organizovan je trodnevni 4-H seminar za 24 predstavnika mreSVUBIH-a. Kroz ovaj seminar, kojim je rukovodila Kendra Wells, obrazovni stručnjak 4-H programa iz Meryland-a, SC predstavnici iz BiH-a su bili u mogućnosti da se upoznaju sa 4-H programom…

EU zastava

Od 13. do 15 maja 2012. godine, u hotelu “Hollywood” u Sarajevu, organizovana je konferencija mreSVUBIH-a. Konferenciji su pored 40 predstavnika mreže savjeta/vijeća učenika u BiH, prisustvovali i predstavnici kantonalnih i entitetskih ministarstava za obrazovanje. Tokom drugog dijela konferencije, prezentovani su rezultati rada kantonalnih i entitetskih mreža, te ciljevi i postignuti rezultati mreSVUBIH kampanje “Želimo…

EU-zastava

Kao jedan od najvažnijih događaja projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”,  održana je V konferencija mRESURS-a na kojoj je prisustovalo 97 učesnika. Na konferenciji su predstavljeni budući planovi svake regije. Dogovoren je rok za sprovođenje ankete o pravima srednjoškolaca, 15. decembar 2011. Dana 11. novembra 2011. učesnici konferencije su posjetili Narodnu skupštinu RS. Zaključci konferencije predstavljeni su…

EU zastava

U okviru projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”, 21. i 22. maja 2011. održan seminar mreVUK-a Srednjobosanskog kantona u Bugojnu. Na seminaru su prisustvovali predstavnici vijeća učenika iz18 škola koji su izabrali novo rukovodstvo mreVUK-a srednjobosanskog kantona. Kao gost, seminaru je prisustovao i Ministar nauke i obrazovanja srednjobosanskog kantona. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji…

EU zastava

Jedan od najvažnijih događaja projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika” , dvodnevna konferencija mreVUK-a i mRESURS-a održana je 12-14 maja u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci. Na konferenciji je učestvovalo 42 učesnika- predstavnici savjeta/vijeća učenika regija Republike Srpske i FBIH kantona. Izabrani su novi predstavnici Mreže Vijeća/Savjeta učenika BiH . U okviru konferencije 13. maja 2011. prezentovani…

EU zastava

Na sastanku mRESUR-a održanog 10. i 12. maja 2011. u Banjoj Luci učestvovalo je 15 učesnika (po tri regionalna predstavnika regija: Banja Luka, Prijedor, Doboj, Trebinje, Bijeljina). Na sastanku je odabrano rukovodstvo mRESURS-a za školsku 2010/2011 godinu. Neke od predloženih aktivnosti su: Održavanje konferencije predstavnika Savjeta učenika svih srednjih škola i kamp za predstavnike mRESURS-a…

Page 1 of 31 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj