ACoRD%20EU%20zastava[1][1]Donator: Evropska Komisija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”

ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj je projekat koji finansira Evropska unija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”. Projekat provodi ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija iz Banja Luke, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH iz Mostara, Nešto Više iz Sarajeva, LAG Una-Sana iz Sanskog Mosta, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj iz Brisela.

Projektom ACoRD nastojaće se poboljšati građanski aktivizam, i to kroz veće učešće i zastupljenost ruralnog stanovništva u društvenim i političkim inicijativama, a samim tim i uticaj civilnog društva na vladajuće strukture, socijalna pitanja i politike u sektoru ruralnog razvoja.

Projekt ACoRD ima za cilj:

a) da podrži osnivanje Mreže za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine kroz strateško i snažno partnerstvo između ključnih aktera u ruralnom razvoju u zemlji;

b) da ojača kapacitete organizacija civilnog društva koje će biti članice Mreže za ruralni razvoj BiH i

c) da uključi nevladin sektor u izradu i promovisanje mehanizama za veće učešće građana u procesu reforme i harmonizacije javnog sektora i propisa, a u skladu sa relevantnom politikom EU u oblasti ruralnog razvoja.

Predviđeno je da implementacija projekta ACoRD traje do decembra 2014.

Novosti o projektu

ACoRD%20EU%20zastava[1][1]

U okviru projekta “Savez za zajednički ruralni razvoj – ACoRD” koji provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj-ACED zajedno sa još 4 partnerske organizacije (Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH iz Mostara, Udruženje građana “Nešto više” iz Sarajeva i LAG – Una Sana iz Sanskog Mosta, i ELARD iz Brisela), a koji je finansiran od strane…

ACoRD%20EU%20zastava[1][1]

U okviru projekta ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj koji finansira Evropska komisija, a sprovode ga ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH Mostar, UG “Nešto Više”, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj, organizuje se set…

ACoRD%20EU%20zastava[1][1]

Nevladine organizacije iz sektora ruralnog razvoja su inicirale osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini, te je kao rezultat toga 25.4.2014. godine u Sarajevu održana osnivačka skupština Mreže. Radi bolje promocije, te kako bi glas o aktivnostima Mreže dopro do što većeg broja ljudi, posebno u ruralnim sredinama, započela je medijska kampanja. Kampanja…

ACoRD%20EU%20zastava[1][1]

U Sarajevu je 25. aprila u hotelu “Radon Plaza” održana osnivačka skupština Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Uspješnim radom i zaključcima osnivačke skupštine, Bosna i Hercegovina je po prvi put dobila formalnu mrežu organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem. Na osnivačkoj skupštini odluku o osnivanju potpisalo je 18 organizacija iz…

ACoRD%20EU%20zastava[1][1]

U Sarajevu je 4. aprila 2014. godine održan okrugli sto na kome su prisustvovali predstavnici 15 nevladinih organizacija koje se bave ruralnim razvojem u Bosni i Hercegovini, a koje su potencijalni osnivači Mreže za ruralni razvoj u BiH. Prisutne organizacije civilnog društva, među kojima su bili i predstavnici 4 LAG-a, su se usaglasili da će…

ACoRD%20EU%20zastava[1][1]

Partneri na projektu ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj, ACED Banja Luka – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH Mostar, UG Nešto Više, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj, održali su radni sastanak u Bugojnu 28.02.2014. godine,…

ACoRD%20EU%20zastava[1][1]

ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj je projekat koji finansira Evropska unija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”. Projekat provodi ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH, Nešto Više, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni…

© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj