EU zastavaDonator: Evropska komisija u okviru programa ,,Partnerstvo za izgradnju mira 2013″

Projekat “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/ žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine” je finansiran od strane Evropske unije, a realizuju ga četiri nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini: UG „Vive Žene“ Tuzla; Asocijacija građana „MEDICA“ Zenica; Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka; Agencija za suradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka. Na osnovu analize problema i rezultata postignutih implementacijom prethodnih programa podrške svjedocima/žrtvama u BIH, Vive žene i projektni partneri su identifikovali potrebu razvojem multidisciplinarne mreže podrške svjedocima/žrtvama (VWSN) u BIH.

Kako bismo osigurali podrsku, zaštitu i prevenciju od retraumatizacije tokom sudskog procesa za žrtve/svjedoke, potrebno je uključiti i ostale stejkholdere odgovorne za psihosocijalnu i stručnu medicinsku pomoć kako bi se uspostavlia mreža podrške za svjedoke/žrtve u cijeloj državi. Trenutno u Bih postoji 5 mreža za podršku svjedocima/žrtvama (Zeničko-dobojski kanton; Unsko-sanski kanton; Srednjebosanski Kanton, Tuzlanski kanton i grad Banja Luka) koje djeluju po sistemu multidisciplinarne podrške. Izazov ove aktivnosti će biti prosirenje ovih mreža i na ostale dijelove države, kao i uspostavljanje novih mreža. Postojeće mreže su formirane od strane aplikanata Vive zene, Medica i fondacije Udruzene zene, uz pomoć iskustva koje su ove organizacije imale u projektima koji su pružali podršku žrtvama u proteklom ratu. Upravo ta iskustva i primjeri dobre prakse će se primjeniti za ovaj specifični cilj izgradnje mreže podrške žrtvama/svjedocima u dijelovima BiH gdje još ne postoje (Hercegovačko–neretvanski; Bosansko-podrinjski; Posavski;Sarajevski, Brčko Distrikt; Trebinje region; Doboj region; Bijeljina region i Istočno Sarajevo region). Istovremeno je veoma vazno dodatno osnažiti postojeće mreže kako bi blagovremeno i efikasno odgovorili na potrebe svjedoka u budućnosti i u isto vrijeme da predstavlja primjer dobre prakse za novoosnovane mreže.

Glavni cilj ovog projekta je omogućiti pristup pravdi i rehabilitovanju svjedoka/žrtava kroz omogućavanje multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio dalji konflikt i obezbjedio trajni mir u BIH.

Specifični cilj 1: Uspostaviti 9 novih i unaprijediti 5 postojećih specifičnih mehanizama za svjedoke/žrtve u procesima sudjenja sirom BIH, prenošenjem znanja i primjera dobre prakse.

Specifični cilj 2: Poboljšati kapacitete 170 profesionalaca (u vladinom i nevladinom sektoru), članova već uspostavljenih mreža, kako bi bili u mogućnosti pružiti efikasnu podršku svjedocima/žrtvama.

Specifični cilj 3: Podsticati kapacitete lokalnih NVO za vodjenje uspostavljenih mreža, i podizanje svijesti u lokalnim zajednicama kako bi bili sposobni da na pravi način odgovore na rehabilitacione i psihosocijalne potrebe svjedoka/žrtava.

Ukupni rezultat bi bio da se osigura odgovarajuća podrška svjedocima prije, za vrijeme i nakon svjedočenja bez obzira na nacionalnu, polnu ili bilo kakvu drugu pripadnost.

Novosti o projektu

prirucnik

Ovaj priručnik nastao je kao rezultat dugogodišnjeg psihosocijalnog rada s osobama koje su preživjele ekstremnu traumatizaciju i iskustva u radu sa svjedocima1 i žrtvama koji su svjedočili u predmetima za ratne zločine, kao i kontinuirane edukacije za predstavnike nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. S druge strane, Priručnik obuhvata teorijske sadržaje i samoiskustvene radionice koje…

Untitled

Vodič za preživjele žrtve i svjedoke pruža vam informacije i upute o postojećim raspoloživim resursima pomoći i podrške u vašoj lokalnoj zajednici koji sada čine resurs uspostavljenih institucionalnih mreža u Bosni i Hercegovini. Navedeni resursi pomažu vam da dobijete tačne informacije o tome koju podršku možete dobiti, kada i gdje, zavisno od vaših individualnih potreba….

Dobboj

U organizacij Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, održani su okrugli stolovi mreža za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnih sudova Doboj i Trebinje. Okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Doboju je održan 20. novembra, a okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Trebinju 22. novembra 2017. godine. Cilj ovih okruglih stolova je promocija…

Trebinje

U okviru projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”,  u segmentu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) organizovala je edukativne radionice za osoblje udruženja gradjana/nevladinih organizacija na području u nadležnosti Okružnih sudova u Doboju i Trebinju, na temu…

EU-zastava

U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnog suda u Trebinju. Supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama u Doboju održana je 02. oktobra 2017….

EU-zastava

U nedjelju, 18. juna, sa početkom u 10 časova je održana trka Banjalučke trkačke lige ,,Za svijet bez torture!” . Trku su organizovali Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, Fondacija ,,Udružene žene” i Atletski klub invalida ,,Vrbas” sa ciljem obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture – 26. juni. Ove nedjelje ,,Za svijet bez torture!”…

EU-zastava

Završni modul edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa svjedocima/žrtvama održan je u Derventi, za mrežu podrške svjedocima na području nadležnosti okružnog suda u Doboju. Trening je održan u periodu od 14. do 16. marta 2017. godine, a trening su vodile trenerice UG ,,Medica” Zenica i fondacije ,, Udružene žene” Banja Luka. Na trećem, u…

EU-zastava

Drugi modul umrežavanja nevladinih organizacija u sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH” je održan u Doboju, u periodu od 09. do 11. marta 2017. godine. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija iz regionalnih, kantonalnih i mreže distrikta Brčko, a cilj je da…

EU-zastava

U Sarajevu je od 21. Do 23. Decembra održan prvi modul edukacije na temu umrežavanja i jačanja kapaciteta nevladinih organizacija i udruženja koje su članice mreža za podršku svjedocima. Tokom trodnevne edukacije na temu umrežavanja, pored definisanja okvira rada mreže, učesnici su razmijenili iskustva u radu sa svjedocima/preživjelima, njihova mišljenja o mrežama za podršku svjedocima…

EU-zastava

Međunarodni dan ljudskih prava, partnerske organizacije su obilježile u Banjaluci, Bijeljini, Višegradu, Modriči, Trebinju, Zenici, Tuzli, Živnicama, Novom Travniku, Bihaću, Mostaru, Goraždu, Livnu i Bosanskom Grahovu. Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ i Fondacija „Udružene žene“ Dan ljudskih prava u Banjaluci obilježili su 9. decembra uličnom akcijom i snimanjem mannequin challenge-a u Domu omladine…

Page 1 of 41 2 3 4
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj