EU-zastavaDonator: Evropska unija – ELARG CSF 

Regionalni projekat “Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (BIDF)”, koji je podržan od strane programa Evropske komisije – EC Enlargement, sprovodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) kao vodeći partner i nosilac aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu u partnerstvu sa projektnim partnerom za Srbiju – Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije (CSŽ), projektnim partnerom za Crnu Goru – Savezom udruženja paraplegičara Crne Gore (SUPCG) i projektnim partnerom za Makedoniju-Pokretom protiv invaliditeta (POLIO PLUS).

Aktivnosti u okviru ovog jednogodišnjeg projekta koji će trajati između januara i decembra 2015. godine, će se sprovoditi u 4 zemlje Zapadnog Balkana – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Opšti cilj: Doprinos demokratskoj stabilizaciji i pridruživanju balkanskih zemalja EU kroz jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka i političkih procesa na svim nivoima vlasti.

Specifični cilj: Jačanje operativnih kapaciteta Balkanske Nezavisne mreže u oblasti invalidnosti – BIDF kao nezavisne regionalne mreže organizacija osoba sa invaliditetom uspostavljene s ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou.

Očekivani rezultati:

 • Nacionalne mreže u 4 projektne zemlje ojačane da bolje učestvuju u analizi politika, istraživanju, javnoj raspravi, lobiranju i zagovaranju za poboljšanje relevantnog pravnog ambijenta za osobe sa invaliditetom;
 • Institucionalni, organizacioni i tehnički kapaciteti BIDF regionalne mreže povećani kroz treninge i aktivnosti za izgradnju kapaciteta članova mreže i nacionalnih koordinatora;
 • Povećana svijest o pravima osoba sa invaliditetom širom regiona kroz aktivnosti politike zagovaranja i promociju BIDF mreže, i
 • Dobijena zvanična registracija BIDF Mreže.

Glavne aktivnosti:

 1. Obavljanje početnih i završnih istraživanja kapaciteta BIDF mreže;
 2. Organizovanje obuka i izgradnja kapaciteta nacionalnih mreža;
 3. Pružanje tehničke pomoći i sprovođenje aktivnosti razvoja organizacione strukture  BIDF Mreže;
 4. Organizovanje BIDF sastanaka, konferencija i okruglih stolova;
 5. Priprema izvještaja usklađenosti, smjernica i preporuka za harmonizaciju;
 6. Dobijanje zvanične registracije BIDF mreže kao regionalnog predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom;
 7. Medijske promotivne, i aktivnosti prepoznatljivosti BIDF Mreže.

Novosti o projektu

EU-zastava

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED i Koordinacioni odbor invalidskih organizacija KOOIRS, u saradnji sa Savezom oboljelih od distrofije i srodnih bolesti i Balkanskom nezavisnom mrežom u oblasti invalidnosti BIDF, organizovali su kampanju ,,Izbor poslodavca godine za lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2015″ Ova godišnja nagrada dodjeljuje se po peti put u Republici…

EU-zastava

u Skoplju, 14. i 15. novembra u hotelu Porta, održan je trening sa ciljem jačanja kapaciteta članice BIDF mreže u BJR Makedoniji. Na dvodnevnom treningu su bili prisutni predstavnici organizacija civilnog društva i organizacija osoba sa invaliditetom iz BJR Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Glavna tema na ovom treningu su bile akcije…

EU-zastava

Regionalni koordinacioni sastanak BIDF mreže održan je 13. novembra 2015. godine u Skopju, BJR Makedonija. Ovaj sastanak je organizovan u sklopu projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti” koji finansira Evropska unija. Na sastanku se razgovaralo o pitanjima vidljivosti BIDF mreže, kao i o napretku implementacije akcionog plana u svakoj državi. Paralelno su bila otvorena…

EU-zastava

Promotivni okrugli sto povodom predstavljanja dokumenta ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva z Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom (UNCRPD)” održan je 28. oktobra 2015. godine u Podgorici. Događaj je organizovao Savez udruženja paraplegičara Crne Gore u okviru projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti” koji…

EU-zastava

U sklopu projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, koji finansira EU, održan je prekogranični sastanak nacinalnih koordinatora BIDF Mreže u Kozarskoj Dubici 29.08.2015. Prisutni su bili koordinatori iz svih zemalja članica BIDF mreže (BIH,SRB, CG, BJRMKD). Koordinatori su na ovom sastanku razgovarali o temama vezanim za formalnu registraciju Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti,…

EU-zastava

U sklopu projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, 10. avgusta u Beogradu, održan je regionalni sastanak predstavnika organizacija osnivača BIDF mreže. Teme o kojima se diskutovalo na ovom sastanku su se odnosile na tekuća pitanja poput aktivnosti nastavka BIDF projekta. Razgovaralo se i o formalizaciji BIDF mreže, odnosno o registraciji i uspostavljanju organizacione strukture…

EU-zastava

U Beceju je, u okviru projekta Balkanska nezavisna mreza u oblasti invalidnosti, koji finansira Evropska unija,  odrzana serija sektorskih okruglih stolova – socijalna zastita, zdravstvena zastita, obrazovanje, zaposljavanje i pristupacnost za osobe sa invaliditetom. Okrugli stolovi su odrzani 15 i 16. juna 2015, a ucestvovali su predstavnici 18 organizacija clanica mreze, odnosno preko 40 ucesnika.

EU-zastava

U sklopu projekta ,,Jačanje kapaciteta Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti” održani su treninzi za jačanje kapaciteta članica Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti. Nakon prikupljenih informacija putem base-line istraživanja o potrebama razvoja OOSI-članica nacionalnih BIDF mreža, ACED je u koordinaciji sa partnerima i stručnim trenerima definisao programe obuke i metodologiju obuke za predstavnike/ce članica…

EU-zastava

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj je u okviru projekta “Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti” , koji finansira Evropska unija, organizovala pet okruglih stolova za organizacije osoba sa invaliditetom – članice BIDF Mreže u BIH . Okrugli stolovi su održani u u periodu 30. maj – 03. juni, hotelu “Sunce” u Neumu, na teme…

EU-zastava

Savez udruženja paraplegičara Crne Gore organizovao je, 11. i 12. maja 2015. godine u Podgorici, dva treninga u cilju jačanja kapaciteta članica BIDF mreže u Crnoj Gori. Treninzi su realizovani u okviru projekta ,,Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti”, i odnosili su se na pripremu prijedloga i implementacije IPA-EU projekata, koji je vodio Predrag Janković,…

Page 1 of 21 2
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj