US Embassy - LogoDonator: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka potpisala je ugovor sa Američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini  o sufinansiranju
projekta ,,Promocija pomirenja kroz jačanje mreže savjeta/vijeća učenika u BiH”. ACED će planirane aktivnosti projekta realizovati u periodu od
01. oktobra 2016. do 30. septembra 2017. godine

Osnovni cilj projekta je da se poveća nivo saradnje između savjeta/vijeća učenika srednjih škola i njihovih mreža kroz jedinstvenu platformu zagovaranja interesa srednjoškolaca koje će doprinijeti prepoznavanju njihovih mreža od strane škole, opštine i državnih organa i omogućiti uvođenje savjeta/vijeća učenika BIH u regionalne i evropske asocijacije srednjoškolaca

Specifični ciljevi projekta su: 

  1. Promovisanje pomirenja u BiH kroz razvoj mreže savjeta/vijeća učenika u cilju zalaganja u korist srednjoškolaca
  2. Da podstakne održivost, saradnju i partnerestvo  mreža srednjoškolskih savjeta/vijeća za vođenje nacionalnih kampanja javnog zagovaranja

Novosti o projektu

US Embassy - Logo

U izviđačkom eko-centru „Ušće“ kod Trebinja u periodu od 22.07 do 29.07. održan je kamp za mlade lidere u sklopu Akademije Mreže Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine. Akademija koju su zajedno realizovali mreSVUBIH, ACED i OKC, je jedinstven četverogodišnji program neformalne edukacije čiji je cilj razvoj omladinskih lidera, a koji usklađuje lične potrebe i interese…

US Embassy - Logo

U periodu od 01. do 03. decembra u Srebreniku je održana V Konferencija Mreže vijeća učenika u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Na konferenciji su prisustvovali predsjednici Mreža vijeća učenika u kantonima, predsjednici Mreže savjeta učenika Republike Srpske, kao i treneri Mreže savjeta/ vijeća učenika BiH. Prvi dio konferencije bio je usmjeren na osmišljavanje i…

US Embassy - Logo

U periodu od 23 do 25. novembra  2016. godine, za predstavnike mreVUK-a Srednjobosanskog kantona, u Vitezu održan je trodnevni trening na kojem su predsjednici vijeća učenika srednjih škola jačali svoje kapacitete iz oblasti zastupanja i predstavljanja, liderstva i umrežavanja. Na osnovu identifikovanih problema napravljen je plan i program rada za školsku  2016/17. godinu. Tokom treninga…

US Embassy - Logo

Predstavničko tijelo srednjoškolaca  Zeničko-dobojskog kantona, u periodu od 18.-20.11.2016. godine prisustvovalu je trening u prostorijama Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Učesnici su kroz trenig jačali kapacitete  timskog rada, motivacije te usvojili plan aktivnosti za školsku godinu 2016/17. te je izabrano i novo rukovodstvo mreze. Srednjoškolci su dogovorili aktivnosti koje će jačati odnos Vijeća učenika s…

US Embassy - Logo

u periodu od 16. do 18. novebra 2016. godine, Mreža vijeća učenika Kantona Sarajevo ( mreVUK KS)  je u Sarajevu održala trodnevni trening za predsjednike vijeća učenika čiji je cilj bio povezivanje, razmjena ideja, diskusija o problemima koji su zajednički srednjoškolcima kantona, te razmjena iskustava dobre prakse u radu vijeća učenika  sa prostora Kantona Sarajevo….

US Embassy - Logo

Predstavničko tijelo srednjoškolaca regije Tuzlanskog Kantona, Brčko Distrikta te Posavske Županije, u periodu od  10.-12.11.2016. godine u Srebreniku, održalo je svoj prvi trening sastanak za školsku 2015/16. godinu. Učešće su uzeli predsjednici Vijeća učenika srednjih škola sa ovoga područja. Kroz kreativne radionice interaktivnog karaktera, učesnici su učili o procesu donošenja odluka na različitim nivoima. Bitnost…

US Embassy - Logo

U periodu od 1. do 4. novembra, održana je X Konferencija mRESURS-a (Mreža savjeta učenika Republike Srpske) na Bardači kod Srpca. Konferenciji su prisustvovali predstavnici savjeta učenika srednjih škola iz čitave Republike Srpske. Tokom četiri dana boravka na Bardači, srednjoškolci su diskutovali o aktivnostima koje bi im pomogle da i oni budu infiltrirani u proces…

US Embassy - Logo

Prvi ovogodišnji sastanak Mreže vijeća učenika Hercegbosanske županije održan je u Livnu od 27. do 29. oktobra. Sastanku su prisustvovali predstavnici srednjoškolaca iz ove regije. Ovom prilikom, srednjoškolci su razmijenili iskustava, i pristupili planiranju budućih zajedničkih aktivnosti Vijeća učenika,  „Smatram da je dobra komunikacija i povezanost između Vijeća učenika naše županije najvažniji preduvjet za uspješnost svih…

US Embassy - Logo

Mreža vijeća učenika USK-a (mreVUK USK)  je u hotelu „Park“ u Bihaću održala trodnevni trening za predsjednike vijeća učenika čiji je cilj bio povezivanje,razmjena ideja, diskusija o problemima koji su zajednički srednjoškolcima kantona, te razmjena iskustava dobre prakse u radu vijeća učenika  sa prostora USK-a. Učesnici su imali priliku da se druže i razgovaraju sa…

US Embassy - Logo

U okviru projekta ,,Promocija pomirenja kroz jačanje mreže savjeta učenika” koji finansira Američka ambasada, održan je trodnevni trening za predstavnike mreže vijeća učenika Hercegovačko – neretvanske županije/kantona i Zapadnohercegovačke županije. Trening je održan u periodu od 7. do 9. oktobra u Mostaru. Tom prilikom izabrano je novo rukovodstvo ovih mreža, a razvijen je i plan…

Page 1 of 21 2
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj