U cilju jačanja liderskih kapaciteta za zastupanje i zagovaranje, u Vitezu je, od 28. do 30. novembra 2014. godine, organizovan trening za predstavnike mreVUK-a Srednjebosanskog kantona. Pored usvajanja novih znanja i sticanja vještina iz oblasti zagovaranja, predstavnici mreVUK-a su, također, analizirali rad Vijeća učenika te rad mreže u proteklom periodu. U okviru treninga, prezentovani su postignuti rezultati Savjeta učenika tokom protekle godine, izabrano je novo rukovodstvo i izrađen je plan aktivnosti za predstojeću 2015. godinu.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

Opširnije o projektu
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj