Održana radionica na temu strateškog planiranja i umrežavanja Pale

29. i 30. novembra 2012. godine u Palama je održana dvodnevna radionica za predstavnice mreže PROGRES. Tokom prvog dana radionice radu su prisustvovali i predstavnici mreže GARD iz Federacije BiH, kao i nekoliko udruženja žena iz RS i FBiH koja su zainteresovana za tekuće aktivnosti i priključivanje mrežama koje se razvijaju u okviru GARD projekta. Održavanje ove radionice omogućeno je kroz podršku Centra za ravnopravnost polova Vlade RS, a dolazak gostujućih udruženja podržali su GARD projekat i organizacija CARE International.

Tokom prvog dana učesnicama i učesnicima radionice predstavljeni su:

Rezultati dosadašnjih aktivnosti na umrežavanju s ciljem pružanja podrške ženama u ruralnim sredinama, a u okviru GARD projekta;
Iskustva stečena u studijskoj posjeti Španiji na temu uloge umrežavanja žena u ruralnom razvoju (GARD, novembar 2012.god.);
Web-baza podataka/ portal za udruženja koja pružaju podršku ženema u ruralnim sredinama;
Predstojeće obuke u ACED-u za članice udruženja žena iz ruralnih sredina (pisanje projeketnih prijedloga, poslovno planiranje);
Nove prilike za predstavljanje proizvoda žena iz BiH u inostranstvu (Primanatura, Doboj).

Drugog dana radionice predstavnice mreže PROGRES radile su na uobličavanju okvirnog strateškog dokumenta za mrežu PROGRES, plana komunikacije u mreži i plana aktivnosti za period 2013. – 2015.godine.

Prilikom izrade dokumenata kojima će se rukovoditi u budućem radu mreža PROGRES je posebnu pažnju posvetila promociji mreže i jačanju vlastitih kapaciteta, s ciljem stvaranja jakog i funkcionalnog centra za žene u ruralnim sredinama, te aktivnostima u sferi javnog zagovaranja i ženskog zadrugarstva.

 

Share