Trening za predstavnike mreSVUBIH-a

U periodu od 09. do 11. oktobra održan je prvi trening za predstavnike Mreže savjeta/vijeća učenika BiH (mreSVUBIH)  za školsku 2015/16. godinu.  Teme koje su bile u fokusu ovog treninga su definisanje sadržaja nove web stranice mreSVUBIH-a, Kodeks rada ove Mreže, kao i plan aktivnosti za kampanju mreSVUBIH-a.Na novoj stranici mreSVUBiH-a naćiće se informacije o radu savjeta i vijeća učenika u BiH, razni edukativni sadržaji, obavještenja o  stipendijama, seminarima i mogućnostima volontiranja, primjeri dobre prakse i mnogi drugi korisni savjeti i informacije za srednjoškolce. Na treningu je usvojen i Kodeks rada mreSVUBIH-a, koji ukupno broji 34 člana, podjeljenih u sedam kategorija. Takođe, na treningu je razrađen i plan aktivnosti za ovogodišnju kampanju mreSVUBIH-a, koja će biti usmjerena na promociju neformalnog obrazovanja, kao i usklađivanja upisne politike sa potrebama tržišta rada.  Kampanja će nositi naziv ,,Želimo (ne) formalno znati!“ i sastojaće se iz nekoliko etapa. Prva etapa će podrazumijevati sprovođenje istraživanja na nivou BiH, prema unaprijed pripremeljenim anketama, na osnovu kojih će se doći do podataka o potrebama mladih da se dodatno, neformalno obrazuju, kao i o njihovim stavovima kada su u pitanju potrebe tržišta rada za određenim zanimanjima i načinima kako se provodi upisna politika. Nakon dobijenih podataka istraživanja, prelazi se  u drugu etapu kampanje koja će obuhvatati sprovođenje interaktivnih radionica u školama BiH, na kojima će se promovisati različiti oblici neformalnog obrazovanja.  Završna etapa će podrazumijevati ulični performans, u sklopu godišnje Konferencije mreSVUBIH-a u Sarajevu. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije, NED-a (National endowment for democracy) i BTD-a (Balkan trust for democracy)

 

Share