Trening za predstavnike trebinjske regije mRESURS-a

Trening za  predstavnike trebinjske regije mreže savjeta učenika Republike Srpske (mRESURS) održan je u Trebinju od 10-11. novembra 2018. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici srednjih škola trebinjske regije mRESURS-a. Analiza rada mreže pokazala je da je ovo jedna od najuspješnijih regionalnih mreža mRESURS-a, posebno po pitanju rada savjeta učenika u srednjim školama te komunikacije članova mreže koja se u najvećoj mjeri odvija putem socijalnih mreža zbog velike udaljenosti gradova te slabih saobraćajnih veza u ovoj regiji. Kao i svake godine, predstavnici srednjoškolaca trebinjske regije intenzivno su radili na načinima povezivanja kroz organizovanje zajedničkih susreta. Isplanirali su aktivnost simboličnog imena „MI DOŠLI“ koja ima za cilj da okupi predstavnike mreže u Andrićevom gradu Višegradu. Godišnji plan rada, definisan na izbornom sastanku u septembru, analiziran je sa aspekta postignutih rezultata i revidiran u skladu sa definisanim preprekama za realizaciju. Izvršena je i analiza radne verzije anketnog upitnika kojim će se koristiti u istraživanju potreba srednjoškolaca, kao i godišnji plan rada mRESURS-a.

Aktivnost je održana u okviru YEDI projekta (Youth Empowerment and Development Initiative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBIH)  provodi Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) uz podršku Evropske unije.

Share