PKRS logo[3]Donator: Područna privredna komora Banja Luka

Nakon kvalifikacione selekcije, Područna privredna komora Banja Luka odabrala je ACED za održavanje stručnog seminara na temu „Upravljanje ljudskim potencijalima, motivacija i nagrađivanje“.

Seminar je namijenjen članicama Komore i drugim zainteresovanim privrednim društvima i institucijama, a ACED će ga organizovati i održati krajem godine u poslovnim prostorijama Komore.

Cilj seminara je da poslodavci, vlasnici kompanija, direktori, menadžeri ljudskih resursa i drugi menadžeri preduzeća, koji ulažu dragocjeno vrijeme i sredstva unapređujući svoje vještine i znanja kao i znanja svojih zaposlenih, konačno dobiju željeni efekat.

Novosti o projektu