Tuzla studenti juni 2019 _1 new

Širom BiH u toku je nastavak obuka za jačanje kapaciteta studentskih organizacija. Obuke se organizuju u okviru  projekta Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih (YEDI), koji u partnerstvu  implementiraju ACED i  mreSVUBIH, uz podršku Evropske unije. Trening s ciljem jačanja organizacionih kapaciteta studentskih organizacija Univerziteta u Tuzli održan je 15. juna u Tuzli. Tokom treninga predstavnici studentskih…

2019-06-04 za web

Predstavnici studenata 8 univerziteta u BiH  prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru projekta  YEDI (Youth Empowerment and Development Initiative /Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih),  koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi  ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije. Trening sa ciljem…

IMG-f07fbcaf72a3b4620846eca6cae6c9b4-V

U saradnji sa Vijećem mladih Federacije BIH održali smo trening jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u BiH. Predstavnici kantonalnih i opštinskih vijeća aktivno su učestvovali na edukaciji koja je održana u Sarajevu od 24. do 26. maja 2019. godine. Analiza rada predstavničkih struktura mladih bila je polazna osnova za kreiranje plana osnaživanja omladinskih organizacija u BiH….

EUresurs_fascikla scan za web.jpeg

Konferencija “Moderne tehnologije kao alat za međusektorsku saradnju u procesima EU integracija“ odrzaće se u petak, 24.05.2019. godine u 11.00h u LANACO konferencijskom centru, Banja Luka.  Svrha konferencije je promocija uspostavljanja međusektorske saradnje OCD na putu BiH ka EU, predstavljanje prednosti korištenja novih alata za jačanje civilnog društva, apostrofiranje potrebe tematskog i međusektorskog umrežavanja OCD,…

IN MEMORIAM Ismet Bolic

Sa bolom i nevjericom dijelimo vijest o neizmjernom gubitku… IN MEMORIAM: ISMET BOLIĆ  23.09.1995 – 06.05.2019. IN MEMORIAM: Ismet Bolic

1.3

Nakon serije sastanaka koji su u periodu od decembra 2018. godine do februara 2019. godine  organizovani sa predstavnicima studentskih organizacija, parlamenata i unija koje djeluju u okviru javnih univerziteta, započeli smo istraživanje kapaciteta studentskih organizacija. Fokus grupe organizovane sa ciljem analiziranja trenutnog nivoa razvoja te organizacionih kapaciteta organizacija budućih akademskih građana u BiH, pružile su…

2.1

Analiza kapaciteta predstavničkih tijela mladih i omladinskih organizacija u BiH provodi se kroz nekoliko aktivnosti u uskoj saradnji sa omladinskih, studentskim i srednjoškolskim organizacijama. Uključuje analizu potreba i stavova mladih u BiH, analizu organizacionih kapaciteta studentskih, srednjoškolskih i omladinskih organizacija te analizu  zakonodavnog i institucionalnog okvira za mlade u BiH. Za istraživački tim od 15…

TUZLA 13 Feb 2019

U cilju analiziranja trenutnih kapaciteta srednjoškolskih organizacija u BiH,  u periodu januar-februar 2019. godine, organizovano je ukupno 8 radionica na kojima su učestvovali predstavnici srednjoškolske populacije u  BiH. Tokom radionica organizovane su i fokus grupe kroz koje smo dobili potrebne informacije o trenutnom nivou razvoja srednjoškolskih organizacija te potrebama za unapređenjem kapaciteta. Na osnovu analize…

4.1. - 17c Visoko photo 3

Evaluacija programa “Djeca Abrahama” organizovana je i provedena u periodu 31. januar – 13. februar 2019. godine. U nastojanju da uključimo sve aktere programa u proces evaluacije, organizovali smo ukupno deset evaluacionih treninga na kojima je prisustvovalo ukupno 233 predstavnika srednjoškolske populacije, vršnjačkih edukatora iz opština/gradova u BiH: Srebrenik, Doboj, Cazin, Trebinje, Visoko, Sarajevo, Tuzla,…

Page 1 of 281 2 3 28
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj