AGENCIJA ZA SARADNJU, EDUKACIJU I RAZVOJ – ACED
PROFIL ORGANIZACIJE

Šta je Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj?

ACED je razvojna agencija registrovana kao nevladina, neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini. Njen sveukupni cilj je da pokrene i osnaži napredak i prosperitet društva. ACED provodi održive projekte razvoja, uključujući ekonomski razvoj, razvoj društva i zaštita okoline. Osnovni statutarni ciljevi ACED-a su afirmacija modernih ekoloških, socioloških, privrednih i zdravstveno-humanitarnih aktivnosti u saradnji sa vlastima, privrednim subjektima, te drugim nevladinim organizacijama iz domaćeg i međunarodnog okruženja. Da bi ostvario svoju misiju, ACED koristi najviše profesionalne standarde i preuzima punu odgovornost prema javnosti i donatorima.

 • ACED-ova misija je razvoj programa koji će doprinijeti socijalnom, ekonomskom i kulturnom razvoju i unapređenju građana, njihovih zajednica i društva u cjelini.
 • Vizija ACED-a je moderno, kulturno i ekonomski prosperitetno društvo koje počiva na principima pravde, jednakosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Svaki član društva je aktivni građanin, uključen u izgradnju i unapređenje zajednice.
 • ACED-ov pristup da pri svakoj aktivnosti poštuje pojedinca i zaštiti životnu sredinu omogućava da svi provedeni projekti vode održivom razvoju uključenih subjekata.

Kome ACED pruža pomoć?

Primarnu dobrobit od aktivnosti ACED-a imaju korisnici projekata, pri čemu se i neposredne zajednice razvijaju. Provođenjem projektnih aktivnosti sa drugim partnerskim organizacijama, ACED istovremeno osigurava i njihov napredak i usavršavanje.

Tekući projekti

ACED je do sada dobio povjerenje da provеdе 82 projekta. U prvoj polovini 2020. godine ACED ima 5 tekućih projekata, sa operativnim budžetom od 2,4 miliona eura za naredne tri godine.  Projekte finansiraju međunarodne donatorske agencije kao i institucije u BiH. Aktivnosti tekućih projekata mogu se svrstati kako slijedi:

 • Razvoj kapaciteta civilnog društva za NVO, studentske (đačke) grupe, omladinske organizacije, žene i udruženja osoba sa invaliditetom;
 • Ekonomski razvoj – unapređenje konkurentnosti MSP-a i preduzetnika, razvoj sposobnosti radi (samo-)zapošljavanja, pomoć startupima; i
 • Socijalno preduzetništvo – uspostavljanje potrebnog ambijenta i okruženja za sinergiju društvenog i ekonomskog razvoja.

Kakvo iskustvo ima ACED?

ACED su osnovali lokalni predstavnici Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije (IOCC) na inicijativu glavne kancelarije IOCC-a u Baltimoru, SAD, sa namjerom da dobrotvor i dalje postoji i uspješno djeluje u BiH. ACED je registrovan 2007. godine, ali njegovo osoblje ima veliko iskustvo u rukovođenju projektnim ciklusima stečeno u BiH i regiji jugoistočne Evrope. Glavno osoblje ACED-a ima preko 23 godine iskustva u provođenju razvojnih projekata, kao i projekata humanitarne pomoći. ACED-ovi zaposlenici – njegova glavna vrijednost – imaju ogromno iskustvo u provođenju projekata na polju izgradnje ekonomije i civilnog društva, ruralnog razvoja i poljoprivrede, povratka i obnove, aktivnosti koje donose prihod, kao i humanitarne pomoći, dok ukupna vrijednost provedenih projekata iznosi preko 25 miliona eura.

Koju vrstu usluga ACED nudi?

ACED nudi programske usluge iz sljedećih oblasti:

 1. Edukacija i treninzi – obuka lidera, organizacija i pojedinaca koji se zalažu za interese svoje zajednice i promovišu opštu dobrobit
 2. Razvoj preduzetništva – programi koji učesnicima daju instrumente uz čiju pomoć mogu sa ponosom izaći iz siromaštva
 3. Jačanje omladinskih organizacija – podsticanje vođstva mladih i njihovog učešća u zajednici
 4. Poljoprivreda i ruralni razvoj – pomoć ruralnom stanovništvu da unaprijedi načine proizvodnje radi poboljšanja ishrane stanovništa, životnog standarda i ostvarenja veće ekonomske koristi od poljoprivredne proizvodnje
 5. Socijalno blagostanje – materijalna i tehnička pomoć socijalnim institucijama
 6. Zaštita životne sredine – bolji uslovi života i održivost prirodnih resursa za buduće generacije
 7. Mobilizacija i razvoj zajednice – unapređenje mogućnosti pojedinaca i organizacija zajednice da primijene „lokalnu inicijativu na lokalne probleme“
 8. Povratak i pomoć izbjeglicama – programi koji pospješuju reintegraciju povratnika/raseljenih lica u svoje predratne zajednice
 9. Prirodne nepogode i hitna pomoć – programi koji su odgovor na potrebe ljudi koji su preživjeli prirodne nepogode, rat ili socijalne nemire.

Vrijednosti i principi

Kroz dugogodišnju primjenu standarda prihvaćenih u svijetu, te tokom angažmana u međunarodnim organizacijama, osoblje ACED-a poštuje sljedeće suštinske vrijednosti i principe:

 1. Nezavisnost i autonomija – nezavisna nevladina organizacija koja ima slobodu samostalnog odlučivanja
 2. Transparentnost – podržava finansijsku transparentnost i izvršava svoje aktivnosti koristeći najbolju praksu u sektoru
 3. Uključenost – nesektaška, nereligijska organizacija, pruža pomoć isključivo na osnovu potreba, bez vršenja vjerske, etničke, političke ili ekonomske diskriminacije
 4. Povjerenje – poštuje sistem preciznog izvještavanja s ciljem komunikacije sa donatorima, korisnicima, partnerima i drugim stranama o stanju u organizaciji i efikasnosti svojih programa
 5. Integritet – predstavnici agencije ne smiju imati nikakvu ličnu finansijsku niti ikakvu drugu obavezu prema pojedincima van agencije ili drugim organizacijama koji bi željeli da utiču na izvođenje njihovih službenih dužnosti
 6. Objektivnost – bilo da se radi o dodjeli ugovora ili izboru korisnika, sve odluke se zasnivaju isključivo na zasluzi i iskazanoj potrebi
 7. Odgovornost – odgovoran prema javnosti i donatorima za sve svoje odluke i postupke
 8. Vođstvo – agencija i njeni predstavnici promovišu i poštuju ove principe kroz svoj rad i ponašanje.

ACED tim

Službenica za administraciju i finansije

Svjetlana Marković

Programska službenica

Dragana Škorić

Projektna službenica

Kristina Kovač

Projektna službenica

Lana Knežević

Službenik za odnose s javnošću

Mladen Mitrić