EU zastava

Dana 18. i 19. januara 2011. godine, u prostorijama Doma invalida u Banja Luci, održan je trening na temu „PR – Odnosi sa medijima“ za 16 predstavnika invalidskih organizacija. Kroz edukativne module i vježbe, učesnici treninga su se upoznali sa osnovnim principima medijskih nastupa i odnosa sa medijima u svrhu promocije rada invalidskih organizacija. Ova…

EU zastava

U prostorijama Doma invalida u Banjoj Luci, 11. i 12. novembra 2010. godine održan je posljednji u nizu treninga za predstavnike invalidskih organizacija na temu „Javno zagovaranje/zastupanje i lobiranje“. Treningu je prisustvovalo 20 učesnika iz 5 opština banjalučke regije. Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje kapaciteta invalidskih organizacija“ finansiranog od strane Evropske unije.

snv

Dana 8. novembra završena je prva faza projekta „Lokalizacija Evropske unije“ koji ACED provodi u saradnji sa SNV (Holandska organizacija za razvoj), a SNV ga provodi u partnerstvu sa DEI (Direkcija za evropske integracije). Konačni izvještaj dostavljen je SNV-u prije planiranog roka. Cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH kroz aktivnije učešće opština…

EU zastava

Završena je dvodnevna radionica za učesnike WBREN koji se implementira u okviru TEMPUS programa. WBREN projekat (Mreža za unapređenje ruralnog razvoja u regionu Zapadnog Balkana) kroz treninge, razvoj i sprovođenje programa iz oblasti ruralnog razvoja odgovara na nedostatak i potrebu sprovođenja reformi nastavnog i edukativnog programa ruralnog razvoja i to u oblasti formalne i neformalne…

Page 29 of 29 1 27 28 29
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj