snv

Dana 8. novembra završena je prva faza projekta „Lokalizacija Evropske unije“ koji ACED provodi u saradnji sa SNV (Holandska organizacija za razvoj), a SNV ga provodi u partnerstvu sa DEI (Direkcija za evropske integracije). Konačni izvještaj dostavljen je SNV-u prije planiranog roka. Cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH kroz aktivnije učešće opština…

EU zastava

Završena je dvodnevna radionica za učesnike WBREN koji se implementira u okviru TEMPUS programa. WBREN projekat (Mreža za unapređenje ruralnog razvoja u regionu Zapadnog Balkana) kroz treninge, razvoj i sprovođenje programa iz oblasti ruralnog razvoja odgovara na nedostatak i potrebu sprovođenja reformi nastavnog i edukativnog programa ruralnog razvoja i to u oblasti formalne i neformalne…

Page 29 of 29 1 27 28 29
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj