Dobboj

U organizacij Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, održani su okrugli stolovi mreža za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnih sudova Doboj i Trebinje. Okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Doboju je održan 20. novembra, a okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Trebinju 22. novembra 2017. godine. Cilj ovih okruglih stolova je promocija…

feat

O radionici “Građani–u–promišljanju” su dobrotvorna aktivnost  koju već cijelu deceniju organizuje Sekcija društva grupnih analitičara Beograd (DGAB) u saradnji sa Consulting-Art Beograd. To je razgranati program građanskih psiho-socijalnih radionica, koje se održavaju po jedna u svakom godišnjem dobu. “Građani-u-promišljanju” (zovemo ih još  “narodne mislionice” ili “promišljaonice”) su  radionice koje zainteresovanim učesnicima pružaju mogućnost da u podsticajnom  okruženju razgovaraju o…

Trebinje

U okviru projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”,  u segmentu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) organizovala je edukativne radionice za osoblje udruženja gradjana/nevladinih organizacija na području u nadležnosti Okružnih sudova u Doboju i Trebinju, na temu…

A4EU18

Alijansa za evropske integracije (A4EU) je 19. oktobra,  ambasadoru EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarku uručila izvještaj civilnog društva pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH”. Odgovore su pripremile organizacije civilnog društva iz cijele zemlje, uz podršku Tehničke pomoći EU organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO). Ambasador Wigemark je pozdravio…

UOPDoct2017(2)

U Podgorici, od 4. do 6. oktobra 2017. godine, organizovana je III Sjednica Upravnog odbora i trening Balkanske nezavisne mreže organizacija u oblasti invalidnosti (BIDF mreža). BIDF mreža je uspostavljena sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou. Ona okupljala organizacije iz oblasti invalidnosti iz: Bosne…

EU-zastava

U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnog suda u Trebinju. Supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama u Doboju održana je 02. oktobra 2017….

EU-zastava

U izviđačkom eko-centru „Ušće“ kod Trebinja u periodu od 22.07 do 29.07. održan je kamp za mlade lidere u sklopu Akademije Mreže Savjeta/Vijeća učenika Bosne i Hercegovine. Akademija koju su zajedno realizovali mreSVUBIH, ACED i OKC, je jedinstven četverogodišnji program neformalne edukacije čiji je cilj razvoj omladinskih lidera, a koji usklađuje lične potrebe i interese…

EU-zastava

U nedjelju, 18. juna, sa početkom u 10 časova je održana trka Banjalučke trkačke lige ,,Za svijet bez torture!” . Trku su organizovali Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, Fondacija ,,Udružene žene” i Atletski klub invalida ,,Vrbas” sa ciljem obilježavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture – 26. juni. Ove nedjelje ,,Za svijet bez torture!”…

EU-zastava

U Sarajevu na platou ispred SCC-a, 9. maja je održana završna aktivnost kampanje „Želimo znati? Kako u ovoj zemlji ostati!“ koju provodi Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine. Više od 500 srednjoškolaca promovisalo je pozitivne vrijednosti BiH i željeli su skrenuti pažnju na sebe kao aktivnu populaciju sa tendencijom ka promjenama u državi koje će olakšati…

EU-zastava

U prostorijama Đačkog doma u Trebinju, predsjednici savjeta učenika 17 srednjih škola, bili su učesnici regionalnog sastanka trebinjske regije Mreže savjeta učenika Republike Srpske. Na ovom treningu srednjoškolci su imali priliku da kroz interaktivne radionice, kreativno izražavanje, timske vježbe, prije svega jačaju svoje kapacitete, osobine i vještine. Razgovarano je o trenutnoj srednjoškolskoj problematici, definisane nove…

Page 3 of 29 1 2 3 4 5 29
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj