CFLI-FCIL_bloc_signature_block-bilingual

Kroz dva edukativna modula koji su organizovani 12-14. oktobra u Behram – begovoj medresi u Tuzli i 7-9. decembra u Sarajevu, predstavnici vjerskih škola i srednjoškolaca BiH intenzivno su radili na izučavanju poveznica i zajedničkih elemenata Kurana i Svetog pisma. Priče Ibrahima, Abrahama i Avrama detaljno su proučene i pretočene u poruke mira i zajedništva….

14

Centar za mirovne studije, koji djeluje u okviru ACED-a, u saradnji sa Mrežom savjeta/vijeća učenika BiH (mreSVUBIH) u periodu od 30. novembra do 1. decembra 2018. godine organizovao je trodnevni međureligijski kamp za omladinske lidere, predstavnike srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Učesnici kampa su dobili priliku da kroz interaktivan rad izučavaju religije svijeta kao i…

IMG-035c2f84945f203f895ff7926bba42b0-V

U periodu oktobar – novembar 2018. godine organizovano je ukupno dvanaest (12) međureligijskih treninga za predstavnike srednjoškolske populacije u BiH.  Treninzi su organizovani u Cazinu, Šipovu, Tešnju, Bugojnu, Živinicama, Sarajevu, Mostaru, Livnu, Doboju, Bijeljini, Prijedoru i Trebinju, a prisustvovalo je više od 230 predstavnika srednjoškolaca. Tokom treninga učesnici su dobili priliku da kroz jedinstvenu metodologiju…

gp

Društvo Grupnih Analiticara Beograd –DGAB Psiho-Socijalna Sekcija DGAB, Consulting-Art Centar za mirovne studije Banja Luka ­– Psihološko savjetovalište Sinergija Art – Banja Luka Psiho-Socijalna Radionica GRAĐANI U PROMIŠLJANJU Spontana prijateljska Promišljaonica Banja Luka – Proljeće 2018   Nedelja, 20. maj 2018.   Mjesto održavanja – “Centar za mirovne studije-Psihološko savjetovalište” Miše Stupara 10, Banja Luka…

Dobboj

U organizacij Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj ACED, održani su okrugli stolovi mreža za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnih sudova Doboj i Trebinje. Okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Doboju je održan 20. novembra, a okrugli sto mreže za podršku svjedocima u Trebinju 22. novembra 2017. godine. Cilj ovih okruglih stolova je promocija…

feat

O radionici “Građani–u–promišljanju” su dobrotvorna aktivnost  koju već cijelu deceniju organizuje Sekcija društva grupnih analitičara Beograd (DGAB) u saradnji sa Consulting-Art Beograd. To je razgranati program građanskih psiho-socijalnih radionica, koje se održavaju po jedna u svakom godišnjem dobu. “Građani-u-promišljanju” (zovemo ih još  “narodne mislionice” ili “promišljaonice”) su  radionice koje zainteresovanim učesnicima pružaju mogućnost da u podsticajnom  okruženju razgovaraju o…

Trebinje

U okviru projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve, kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini”,  u segmentu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) organizovala je edukativne radionice za osoblje udruženja gradjana/nevladinih organizacija na području u nadležnosti Okružnih sudova u Doboju i Trebinju, na temu…

A4EU18

Alijansa za evropske integracije (A4EU) je 19. oktobra,  ambasadoru EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarku uručila izvještaj civilnog društva pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH”. Odgovore su pripremile organizacije civilnog društva iz cijele zemlje, uz podršku Tehničke pomoći EU organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO). Ambasador Wigemark je pozdravio…

UOPDoct2017(2)

U Podgorici, od 4. do 6. oktobra 2017. godine, organizovana je III Sjednica Upravnog odbora i trening Balkanske nezavisne mreže organizacija u oblasti invalidnosti (BIDF mreža). BIDF mreža je uspostavljena sa ciljem da promoviše i olakša uključenost invalidnosti u politike i prakse na nacionalnom i regionalnom nivou. Ona okupljala organizacije iz oblasti invalidnosti iz: Bosne…

EU-zastava

U okviru projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH”, 28. septembra 2017. godine, održana je supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama na područjima nadležnosti Okružnog suda u Trebinju. Supervizija za polaznike iz mreže za podršku svjedocima/žrtvama u Doboju održana je 02. oktobra 2017….

Page 3 of 29 1 2 3 4 5 29
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj