EU-zastava

Centri civilnih inicijativa (CCI) i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj (ACED)  su nedavno pokrenuli kampanju kako bi angažovali nevladine aktere u procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Putem svog TACSO projekta, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini će podržati ovu kampanju kojom se podstiču organizacije civilnog društva, preduzetnici, akademska zajednica, mediji, aktivisti, blogeri itd,…

EU-zastava

U periodu od 22.-23.3.2017. godine održan je drugi trening Mreže vijeća učenika Kantona Sarajevo za školsku 2016/17 godinu u Srednjoj školi metalskih zanimanja u Sarajevu. Treningu su prisustvovali predstavnici 30 srednjih škola Kantona Sarajevo, dva predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona te predsjednica Mreže savjeta učenika Republike Srpske. Nakon upoznavanja predstavnika škola Kantona Sarajevo sa predstavnicima Bosansko-podrinjskog kantona,…

EU-zastava

Završni modul edukacije iz psihosocijalnog pristupa u radu sa svjedocima/žrtvama održan je u Derventi, za mrežu podrške svjedocima na području nadležnosti okružnog suda u Doboju. Trening je održan u periodu od 14. do 16. marta 2017. godine, a trening su vodile trenerice UG ,,Medica” Zenica i fondacije ,, Udružene žene” Banja Luka. Na trećem, u…

EU-zastava

Drugi modul umrežavanja nevladinih organizacija u sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH” je održan u Doboju, u periodu od 09. do 11. marta 2017. godine. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija iz regionalnih, kantonalnih i mreže distrikta Brčko, a cilj je da…

EU-zastava

U srijedu, 08. marta 2017. godine u JU Medicinskoj školi Doboj održan je trening za predsjednike savjeta učenika dobojske regije. Učesnici treninga su razgovarali o aktivnostima koje su realizovali u prethodnom polugodištu i o aktivnostima koje ih tek čekaju. „Pokaži se“ je aktivnost koja će sigurno privući dosta pažnje obzirom da je usmjerena prema javnosti…

EU-zastava

U Bihaću je u periodu od 03-05.03. 2017. Godine održan trening mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona. Kao i svake godine, cilj treninga jeste da se razmijene dosadašnja iskustva i utisci rada Vijeća učenika našeg kantona, diskusije o svakodnevnim problemima srednjoškolaca, akcijama u budućnosti i slično. Pored obaveznih aktivnosti na treningu, drugi dan treninga je organizovana…

EU-zastava

Prva sjednica Upravnog odbora BIDF mreže održana je 1. i 2. februara 2017. Godine u Beogradu, I prisutni su bili  svi članovi upravnog odbora mreže. Tokom sjednice, koordinator BIDF mreže Zoran Dobraš, predstavio je izvještaj o realizovanim aktivnostima između dvije sjednice, a takođe je usvojen i izvještaj za 2016. Godinu. Predstavnici Agencije za saradnju, edukaciju…

EU-zastava

U Sarajevu je od 21. Do 23. Decembra održan prvi modul edukacije na temu umrežavanja i jačanja kapaciteta nevladinih organizacija i udruženja koje su članice mreža za podršku svjedocima. Tokom trodnevne edukacije na temu umrežavanja, pored definisanja okvira rada mreže, učesnici su razmijenili iskustva u radu sa svjedocima/preživjelima, njihova mišljenja o mrežama za podršku svjedocima…

EU-zastava

Međunarodni dan ljudskih prava, partnerske organizacije su obilježile u Banjaluci, Bijeljini, Višegradu, Modriči, Trebinju, Zenici, Tuzli, Živnicama, Novom Travniku, Bihaću, Mostaru, Goraždu, Livnu i Bosanskom Grahovu. Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ i Fondacija „Udružene žene“ Dan ljudskih prava u Banjaluci obilježili su 9. decembra uličnom akcijom i snimanjem mannequin challenge-a u Domu omladine…

EU-zastava

Predstavničko tijelo srednjoškolaca regije Tuzlanskog Kantona, Brčko Distrikta te Posavske Županije, u periodu od  10.-12.11.2016. godine u Srebreniku, održalo je svoj prvi trening sastanak za školsku 2015/16. godinu. Učešće su uzeli predsjednici Vijeća učenika srednjih škola sa ovoga područja. Osnovni cilj treniga, pored jačanja kapaciteta i izgradnje novih vještina, bio je i diskutovanje o postojećim…

Page 3 of 27 1 2 3 4 5 27
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj