EU-zastava

Drugi modul umrežavanja nevladinih organizacija u sklopu projekta ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža za podršku svjedocima u BiH” je održan u Doboju, u periodu od 09. do 11. marta 2017. godine. Treningu su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija iz regionalnih, kantonalnih i mreže distrikta Brčko, a cilj je da…

EU-zastava

U srijedu, 08. marta 2017. godine u JU Medicinskoj školi Doboj održan je trening za predsjednike savjeta učenika dobojske regije. Učesnici treninga su razgovarali o aktivnostima koje su realizovali u prethodnom polugodištu i o aktivnostima koje ih tek čekaju. „Pokaži se“ je aktivnost koja će sigurno privući dosta pažnje obzirom da je usmjerena prema javnosti…

EU-zastava

U Bihaću je u periodu od 03-05.03. 2017. Godine održan trening mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona. Kao i svake godine, cilj treninga jeste da se razmijene dosadašnja iskustva i utisci rada Vijeća učenika našeg kantona, diskusije o svakodnevnim problemima srednjoškolaca, akcijama u budućnosti i slično. Pored obaveznih aktivnosti na treningu, drugi dan treninga je organizovana…

EU-zastava

Prva sjednica Upravnog odbora BIDF mreže održana je 1. i 2. februara 2017. Godine u Beogradu, I prisutni su bili  svi članovi upravnog odbora mreže. Tokom sjednice, koordinator BIDF mreže Zoran Dobraš, predstavio je izvještaj o realizovanim aktivnostima između dvije sjednice, a takođe je usvojen i izvještaj za 2016. Godinu. Predstavnici Agencije za saradnju, edukaciju…

EU-zastava

U Sarajevu je od 21. Do 23. Decembra održan prvi modul edukacije na temu umrežavanja i jačanja kapaciteta nevladinih organizacija i udruženja koje su članice mreža za podršku svjedocima. Tokom trodnevne edukacije na temu umrežavanja, pored definisanja okvira rada mreže, učesnici su razmijenili iskustva u radu sa svjedocima/preživjelima, njihova mišljenja o mrežama za podršku svjedocima…

EU-zastava

Međunarodni dan ljudskih prava, partnerske organizacije su obilježile u Banjaluci, Bijeljini, Višegradu, Modriči, Trebinju, Zenici, Tuzli, Živnicama, Novom Travniku, Bihaću, Mostaru, Goraždu, Livnu i Bosanskom Grahovu. Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ i Fondacija „Udružene žene“ Dan ljudskih prava u Banjaluci obilježili su 9. decembra uličnom akcijom i snimanjem mannequin challenge-a u Domu omladine…

EU-zastava

Predstavničko tijelo srednjoškolaca regije Tuzlanskog Kantona, Brčko Distrikta te Posavske Županije, u periodu od  10.-12.11.2016. godine u Srebreniku, održalo je svoj prvi trening sastanak za školsku 2015/16. godinu. Učešće su uzeli predsjednici Vijeća učenika srednjih škola sa ovoga područja. Osnovni cilj treniga, pored jačanja kapaciteta i izgradnje novih vještina, bio je i diskutovanje o postojećim…

EU-zastava

U periodu od 1. do 4. novembra, održana je X Konferencija mRESURS-a (Mreža savjeta učenika Republike Srpske) na Bardači kod Srpca. Konferenciji su prisustvovali predstavnici savjeta učenika srednjih škola iz čitave Republike Srpske. Tokom četiri dana boravka na Bardači, srednjoškolci su diskutovali o aktivnostima koje bi im pomogle da i oni budu infiltrirani u proces…

EU-zastava

U periodu između 27. i 29. oktobra 2016. godine u Livnu, održan je prvi trening sastanak Mreže vijeća učenika Hercegbosanske županije u školskoj 2016./17. godini za predstavnike srednjoškolaca ove regije. Pored razmjene iskustava i planiranja budućih zajedničkih aktivnosti Vijeća učenika, na treningu srednjoškolci su imali priliku razvijati svoje liderske vještine i uloge u timskom radu. Stava…

EU-zastava

Mreža vijeća učenika USK-a (mreVUK USK)  je u hotelu „Park“ u Bihaću održala trodnevni trening za predsjednike vijeća učenika čiji je cilj bio povezivanje,razmjena ideja, diskusija o problemima koji su zajednički srednjoškolcima kantona, te razmjena iskustava dobre prakse u radu vijeća učenika  sa prostora USK-a. Također u sklopu ovog trodnevnog treninga lideri svih srednjih škola…

Page 3 of 27 1 2 3 4 5 27
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj