CFLI-FCIL_bloc_signature_block-bilingual

Donator:  Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)

Kao demokratsko društvo  čiju  polpulaciju čine pripadnici različitog kulturnog, vjerskog I jezičkog identiteta, mladi u Bosni I Hercegovini treba da razviju jedinstvo cilja i namjere koje prepoznaje i njeguje multikulturalne vrijednosti.

U skladu s tom vizijom  projekat “Incijativa mladih za pomirenje ka održivom miru” za cilj ima uspostavljanje participatorne metodologije za prevenciju i protivljenje tendencijama ka etničkoj i vjerskoj intoleranciji, govoru mržnje i nasilnom ekstremizmu koje postoji među mladima iz drugh kulturnih zajednica.

Cilj projekta je promovisanje pomirenja i podsticanje međuetničkog dijaloga preko obrazovanja nove generacije mladih lidera, koji će pokretati javne kampanje zagovaranja u svojim gradovima  I osmišljavati aktivnosti namijenjene  mladima u školi i  podijeljenim lokalnim zajednicama, a  koje vode ka multietničkom i  multikulturalnom pomirenju mladih.


Novosti o projektu

4.1. - 17c Visoko photo 3

Evaluacija programa “Djeca Abrahama” organizovana je i provedena u periodu 31. januar – 13. februar 2019. godine. U nastojanju da uključimo sve aktere programa u proces evaluacije, organizovali smo ukupno deset evaluacionih treninga na kojima je prisustvovalo ukupno 233 predstavnika srednjoškolske populacije, vršnjačkih edukatora iz opština/gradova u BiH: Srebrenik, Doboj, Cazin, Trebinje, Visoko, Sarajevo, Tuzla,…

5.1. 03 pic (2)

Javne debate na temu “Djeca Abrahama” organizovane su u periodu decembar 2018 – februar 2019. godine, u 77 srednjih škola iz 23 opštine/grada u BiH. Ukupno 1277 srednjoškolaca, profesora, vjeroučitelja i pedagoga dobilo je priliku da kroz specifičnu metodologiju promišljaju o vjerama, vjerovanjima, religijama, zajedničkim imeniteljima, osnovnim principima i vrijednostima, tradicijama, mitovima i legendama svih…

U periodu decembar 2018 – februar 2019. godine Centar za mirovne studije ACED-a u saradnji sa mreSVUBIH-om (Mrežom savjeta/vijeća učenika u BiH) oganizuje 60 javnih dabata u srednjim školama u BiH na temu “Djeca Abrahama”. Srednjoškolci Bosne i Hercegovine će kroz ovaj jedinstven i inovativan pristup dobiti priliku da analiziraju ulogu religije u procesima pomirenja…

CFLI-FCIL_bloc_signature_block-bilingual

Kroz dva edukativna modula koji su organizovani 12-14. oktobra u Behram – begovoj medresi u Tuzli i 7-9. decembra u Sarajevu, predstavnici vjerskih škola i srednjoškolaca BiH intenzivno su radili na izučavanju poveznica i zajedničkih elemenata Kurana i Svetog pisma. Priče Ibrahima, Abrahama i Avrama detaljno su proučene i pretočene u poruke mira i zajedništva….

14

Centar za mirovne studije, koji djeluje u okviru ACED-a, u saradnji sa Mrežom savjeta/vijeća učenika BiH (mreSVUBIH) u periodu od 30. novembra do 1. decembra 2018. godine organizovao je trodnevni međureligijski kamp za omladinske lidere, predstavnike srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Učesnici kampa su dobili priliku da kroz interaktivan rad izučavaju religije svijeta kao i…

IMG-035c2f84945f203f895ff7926bba42b0-V

U periodu oktobar – novembar 2018. godine organizovano je ukupno dvanaest (12) međureligijskih treninga za predstavnike srednjoškolske populacije u BiH.  Treninzi su organizovani u Cazinu, Šipovu, Tešnju, Bugojnu, Živinicama, Sarajevu, Mostaru, Livnu, Doboju, Bijeljini, Prijedoru i Trebinju, a prisustvovalo je više od 230 predstavnika srednjoškolaca. Tokom treninga učesnici su dobili priliku da kroz jedinstvenu metodologiju…

CFLI-FCIL_bloc_signature_block-bilingual

Omladinski kamp za obuke o pomirenju biće organizovan u Srebreniku od 30. novembra do  2. decembra 2018. godine. Kamp će okupiti mlade edukatore mreSVUBIH-a i studente teologije, koji će  tokom kampa sticati vještine za ulogu vršnačkih edukatora po novonastaloj metodologiji za međureligijsko obrazovanje, te usavršavati tehnike kojima će podsticati međuetnički dijalog u svojim školama i…

© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj