EU-zastava Donator: Delegacija EU u BiH

U periodu od 1.1.2014. – 31.12.2016. Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj će zajedno sa projektnim partnerom NVO ,,Svjetionik” iz Prijedora  implementirati projekat ,,Promocija socijalnog preduzetništva i društveno-odgovornog poslovanja”. Odgovarajući na izazovima socio-ekonomske situacije u  BiH, projektni partneri razvili su sveobuhvatan plan aktivnosti kroz koji će iskoristiti svoje kapacitete i uvesti pilot inovativne modele pomoći  sa opštim  ciljem: da se doprinese ekonomskoj stabilizaciji i socio-ekonomskom osnaživanju marginalizovanih grupa kroz promovisanje inovativnih modela  socijalnog  preduzetništva i podsticanje korporativne društvene odgovornosti privatnih i javnih kompanija u BiH.

Novosti

EU-zastava

U okviru projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja“ uspješno je završen još jedan ciklus Preduzetničke akademije. Ovaj projekat realizuju Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i NVO ,,Svjetionik” iz Prijedora, a finansira Evropska unija. Preduzetnička akademija je organizovana u Banjaluci i Prijedoru, u periodu od 26.03.2016.-27.04.2016. godine. Ovaj ciklus u…

EU-zastava

U sklopu projekta ,,Promocija socijalnog preduzetništva i društveno-odgovornog poslovanja” održana su prva tri modula Preduzetničke akademije u Banjaluci i Prijedoru. Ovaj projekat realizuju Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka i NVO ,,Svjetionik” iz prijedora, a finansira Evropska unija. Ukupno 40 polaznika novog ciklusa, u Prijedoru i Banjaluci pohađa Preduzetničku akademiju koja je…

EU-zastava

U okviru projekta ,,Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja”, 30.03. 2016.godine, je u prostorijama Banja Luka College-a počela Preduzetnička akademija. Akademija je u okviru ovog projekta, pored Banjaluke, organizovana i u Prijedoru a prvi modul je održan 28.03.2016. 23 polaznika Akademije će biti u prilici da kroz interaktivne i praktično orijentisane radionice sa simulacijama…

EU-zastava

U okviru projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja“, koji implementiraju Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED iz Banja Luke i Udruženje građana „Svjetionik“ iz Prijedora a finansira Evropska unija, u partnerstvu sa obrazovnim institucijama i ostalim partnerima, održaće se Preduzetnička akademija Preduzetnička akademija namjenjena je učenicima i studentima završnih godina, sa preduzetničkim ambicijama…

© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj