Ekonomski razvoj se definište kao unapređenje aktivnosti u privredi, što upućuje na progresivne  promjene u socio-ekonomskoj strukturi i porast životnog standarda. Cilj ekonomskog razvoja je eliminacija siromaštva, nejednakosti i nezaposlenja – što vodi ka socijalnoj inkluziji i unapređenju kvaliteta življenja.

Šta bi ekonomski razvoj trebalo da donese?

 • Nova radna mjesta
 • Zadržavanje postojećeg posla
 • Stimulacija industrijskog i komercijalnog rasta

Kako to postići?

 • Unapređenjem poslovnih prilika
 • Povećanjem ekonomske konkurentnosti putem afirmacije inovacija i konkurentnosti
 • Stvaranjem održivih radnih mjesta, poslova za 21. vijek

Koja je uloga agencija kao što je ACED, koje to omogućuju?

Vlastima je sve teže da daju efikasan odgovor na rastuće i raznolike potrebe u njihovoj osnovi. Takva situacija dovela je do pojave institucija koje djeluju kao katalizator između vlasti i zajednice, ali su istovremeno nezavisne od miješanja vlasti.

 •  Pribavljanje instrumenata neophodnih za razvoj i povećanje efikasnosti
 •  Stvaranje efikasnih i društveno odgovornih vođa i rukovodilaca
 •  Edukacija o menadžmentu i organizacionom razvoju
 •  Organizovanje obuke / seminara / studije slučajeva
 •  Razmjena informacija o najboljoj praksi

Razvijanje preduzetničkih sposobnosti – stimulisanje poboljšanja kvaliteta i važnosti

Mnogo je napisano o uticaju preduzetništva na ekonomski razvoj. Ako se žele postići Milenijumski ciljevi razvoja (MDG), neophodno je razviti ljudske resurse u svim sektorima kako bi se pristupilo prilikama i velikim izazovima sa kojima se BiH suočava. Preduzetnička obuka osposobljava ljude da na aktivan način iskoriste prilike koje su im na raspolaganju, što im omogućava da vode i oblikuju institucije, preduzeća i lokalnu zajednicu.

Inovacije i preduzetništvo vode ka rješavanju postojećih problema, održivom razvoju, stvaranju radnih mjesta, ekonomskom rastu i napretku ljudi.

Kakvo iskustvo ima ACED?

Obuka i konsultantske usluge za mala i srednja preduzeća (u saradnji sa Centrom za inovacije)

Cilj: organizovati prilagođenu obuku i konsultantske usluge „na licu mjesta“ za preduzetnike malih i srednjih preduzeća (MSP), te im tako omogućiti da dostignu svoj puni potencijal.

Grupa predavača i konsultanata iz različitih oblasti, specijalizovanih za razvoj MSP, daje neophodnu pomoć preduzetnicima MSP i njihovom rukovodstvu, dajući im priliku da steknu nova znanja i da se bave konkretnim pitanjima u zahtjevnom poslovnom okruženju. Metodologiju specijalizovane obuke i konsultantske usluge „na licu mjesta“ ACED daje i grupama i pojedincima.

Akademija preduzetništva

Cilj: obezbijediti studentima dodatne programe obuke prilagođene lokalnom poslovnom okruženju, te im tako dati priliku da steknu znanje i tehnike neophodne za uspješno pokretanje sopstvenog malog biznisa.

Cilj Akademije preduzetništva (AP) jeste razvoj institucionalnih mehanizama koji stvaraju preduzetničku kulturu u akademskim institucijama, te jačanje i afirmacija studentskog preduzetništva i zaposlenja u regionu. ACED je uposlio grupu lokalnih predavača specijalizovanih iz oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća da kreiraju program obuke za inovativni biznis koji će biti predstavljen studentima koji pokažu interes da svoju ideju za mali biznis sprovedu u djelo. Obuka je osmišljena kao akademija malog biznisa, a odvija se u ciklusima, pri čemu svaki ciklus ima 5-7 različitih tema. Program poslovne akademije kreiran je posebno u pogledu lokalnog poslovnog okruženja, te daje aktuelne i stvarne informacije.

Takmičenje u pisanju poslovnih planova

Cilj:  razviti javnu svijest o važnosti kreativnog razmišljanja u biznisu i izazovima preduzetništva s kojima se suočava svaka nova ideja u specifičnom poslovnom okruženju u BiH.

Na kraju svakog ciklusa AP, ACED organizuje konkurs kojim podstiče studente na kreativno razmišljanje o tržištu kako bi svoje poslovne ideje pretvorili u sveobuhvatne poslovne planove koji bi mogli dobiti podršku. Grupa univerzitetskih profesora i predavača ocjenjuje poslovne planove i nagrađuje najbolje kandidate. Pored nagrada na konkursu, ACED je u kontaktu sa vladinim i finansijskim institucijama kako bi studentima omogućio da traže pomoć i zatvore finansijsku konstrukciju za svoj biznis.

Inkubacija za pokretanje studentskog biznisa

Cilj:  inovativne poslovne ideje studenata podržati savjetima, smjernicama, konsultacijama i informacijama kako bi imali veće šanse za uspjeh u preduzetništvu.

ACED je na Univerzitetu u Banjaluci osnovao Studentski poslovni inkubator (SPI) koji predstavlja infrastrukturu koja podržava aktivnosti poslovne inkubacije studenata. SPI studentima nudi finansijsku podršku, kancelarijski prostor i tehničku infrastrukturu za pokretanje malog biznisa u prvoj godini. ACED je takođe otvorio i bibliotečku i kompjutersku bazu podataka koja studentima daje pristup korisnim informacijama o lokalnim zakonima i propisima iz oblasti biznisa, istraživanju tržišta i drugim izvorima poslovnih informacija.

Konsultantske usluge „u ranoj fazi“ studentskog biznisa

Cilj: mladim preduzetnicima obezbijediti konsultantske usluge „na licu mjesta“, neophodne za uspješno pokretanje malog biznisa, te im tako omogućiti da dostignu svoj puni  potencijal.

Grupa konsultanata iz raznih oblasti, specijalizovanih za razvoj MSP, daje neophodnu pomoć novim preduzetnicima, te im tako omogućava da riješe konkretne probleme i izbjegnu moguće prepreke. Svaki preduzetnik u zavisnosti od slučaja dobija  konsultantske usluge kao što je pisanje politike ili ugovora, pisanje sažetog marketinškog plana, davanje savjeta o traženju izvora i nabavci, održavanje internet sajta, finansijsko savjetovanje, davanje savjeta o zaštitnom znaku/intelektualnoj svojini/registrovanju patenta itd. Pored toga, ACED organizuje predavanja i radionice koje drže gostujući preduzetnici iz raznih oblasti biznisa, dajući priliku studentima da iz prve ruke nauče o specifičnostima lokalnog poslovnog okruženja, te da razmijene ideje o onome što ih zanima.

Razvoj poljoprivrednog biznisa

Cilj: unaprijediti i proširiti poslovnu djelatnost odabranih poljoprivrednih zadruga dajući im stručnu pomoć u poslovnom planiranju te povezujući ih sa dostupnim izvorima finansiranja.

Mnoge zadruge u RS imaju solidne poslovne aktivnosti i pozitivan finansijski portfolio. Međutim, zbog nedostatka znanja i vještina za pisanje izvodljivih poslovnih planova u cilju apliciranja za grantove i kredite, nisu u stanju da prošire proizvodnju. U saradnji sa Savezom poljoprivrednih zadruga RS, ACED organizuje obuku o poslovnom razvoju za odabrane poljoprivredne zadruge ili pojedinačne proizvođače koji su članovi Saveza.

Radnici sa preduzetničkim vještinama – agenti za promjene unutar preduzeća

Preduzetnička obuka je sredstvo promjene u društvu, instrument koji donosi napredak u svim sektorima. Ne moraju svi postati preduzetnici da bi imali koristi od preduzetničke obuke, ali svi članovi društva moraju imati više preduzetničkih sposobnosti – u cilju povećanja efikasnosti i konkurentnosti. Preduzetnički način razmišljanja i ponašanja je od suštinske važnosti.

Da li poslodavci traže preduzetnike?

Mnogi poslodavci žele da njihovi zaposleni pokažu preduzetničke vještine. Zaposleni koji su motivisani, koji razmišljaju o budućnosti, koji vide nove prilike, mogu omogućiti datom preduzeću da stekne konkurentnu prednost i tako i dalje bude profitabilno na tržištu.

Mnoge takozvane „preduzetničke vještine“ donose prednost kompanijama i poslodavcima, kao što su: sposobnost rada u timu, sposobnost efikasne komunikacije, vještine upravljanja i istraživanja, te analitičke vještine – u cilju provođenja promjena i kreiranja novih proizvoda u okviru strukture u kojoj rade.

Stručne vještine & karijerno vođenje

Cilj:  pripremiti studente za karijeru i zaposlenje nakon što diplomiraju, dati im smjernice za planiranje karijere, poboljšati vještine komunikacije i prezentacije, te razvoj ličnosti

ACED-ov Centar za karijerno vođenje djeluje kao odjeljenje sa dvojnom funkcijom koje studentima nudi vještine stručnog i karijernog vođenja. Kroz svoj rad, Centar pomaže studentima u planiranju i izvođenju plana studiranja koji na odgovarajući način odražava interese i motivaciju studenata. Centar daje smjernice u pogledu uslova za diplomiranje, opcija prebacivanja na drugi fakultet, zvanja bakalaureata, planiranja karijere i donošenja odluka lične prirode. Zajedno sa stručnim predavačima, ACED daje stručnu podršku u karijernom savjetovanju i tako omogućava studentima da se pripreme za buduće zvanje i profesiju, pruža im podršku pri nalaženju posla i pomaže im da poboljšaju svoju poziciju na radnom mjestu.

Šta se smatra preduzetničkim vještinama?

Širok spektar vještina smatra se preduzetničkim i korisnim za preduzetnike, a u njih spadaju sljedeće lične osobine i vještine:

 •  Vještine upravljanja – sposobnost uspješnog upravljanja vremenom i ljudima
 •  Vještine komunikacije i sposobnost da prodate ideju i ubijedite druge
 •  Sposobnost kreiranja poslovnog plana za neki novi posao
 •  Sposobnost plasiranja i prodaje novog proizvoda ili ideje
 •  Sposobnost timskog i samostalnog rada
 •  Sposobnost efikasnog planiranja, koordinisanja i organizovanja
 •  Vještine i sposobnosti za finansijske poslove, kao što je vođenje knjiga i izračunavanje poreza
 •  Sposobnost efikasnog istraživanja, na primjer dostupnog tržišta, dobavljača, kupaca i konkurencije
 •  Samomotivacija i samodisciplina
 •  Prilagodljivost
 •  Inovativno razmišljanje i kreativnost
 •  Sposobnost za istovremeno obavljanje više poslova
 •  Sposobnost preuzimanja odgovornosti i odlučivanja
 •  Sposobnost za rad pod pritiskom
 •  Istrajnost
 •  Takmičarski duh
 •  Spremnost na rizik
 •  Sposobnost povezivanja i kontaktiranja sa drugima