FARMA%20LOGO%20(1)[3]Donator: USAID/SIDA projekat FARMA

Poljoprivredni sektor je jedan od ključnih ekonomskih sektora u BiH koji pruža značajne prilike ruralnom, ali i sveukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine da unaprijede svoj ekonomski rast i razvoj. U sklopu tog sektora, podsektor uzgoja i sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja (MAP) trebao bi da zauzima bitno mjesto, jer pruža realistične potencijale i konkurentsku prednost ako se uzme u obzir potražnja na tržištu za tim kulturama i sama profitabilnost uzgoja takvog bilja na malim parcelama. MAP sirovina je posebno tražena od strane domaćih prerađivačkih firmi, pogotovo što, usljed malog broja ljudi koji se bave ovom proizvodnjom, oni moraju većinu svojih sirovina da uvoze. Uzgoj ovakvog bilja je relativno skoro započet kod nas, ali ovaj podsektor sve više privlači farmere da se uključe u proizvodni proces. Razlog za to je što ovaj podsektor pruža veoma dobru priliku farmerima i ugroženim kategorijama stanovništva koji posjeduju veoma male poljoprivredne parcele da se uključe u jednu profitabilnu i izuzetno komercijalnu djelatnost. Osim tih prednosti koje ovaj podsektor nudi, tu je i smanjenje pritiska na prirodno okruženje i preteranu eksploataciju samoniklog bilja koje se postiže plantažnim uzgojem ljekobilja. Na taj način, ovaj komercijalni podsektor može da doprinese i očuvanju životne sredine.

Žene iz ruralnih područja Bosne i Hercegovine su u većini slučajeva značajno angažovane u poljoprivrednoj proizvodnji, ali njihova uloga u ekonomskom doprinosu na gazdinstvu je još uvijek mala. Zbog različitih prepreka, postojeće i potencijalne prilike za žene koje mogu da doprinesu boljoj ekonomskoj poziciji i blagostanju njihovih porodica, ali i zajednica, u velikom broju slučajeva ostaju neiskorištene. ACED-ovo iskustvo iz prethodnih projekata koji su uključivali ruralne žene ukazuje da su one izuzetno zainteresovane za uzgoj i sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja. Njihovim uključivanjem u ovaj podsektor pruža im se odlična prilika da započnu svoj sopstevni agro-biznis koji im realno pruža velike šanse da poboljšaju prihode svog gazdinstva. Uključivanjem žena u ovaj podsektor, može se doprinijeti i jačanju uloge žena u ruralnim zajednicama ali i stvoriti nove prilike za zaposlenje i unapređenje uslovakoji su prisutni na tim područjima. Međutim, da bi se žene iz ruralnim područja mogle uključiti u ovaj podsektor, neophodno je izgraditi njihove kapacitete i educirati ih o savremenim principima i tehnologijama uzgoja i sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja ali i praktično im demonstrirati kako procesi u tom podsektoru funkcionišu.

Sveukupni cilj projekta „Škola uzgoja ljekovitog i aromatičnog bilja za žene iz ruralnih područja BiH” je da stimuliše značajan broj žena u Bosni i Hercegovini, koje se već bave nekom poljoprivrednom djelatnošću, da započnu uzgoj i sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja sukladno GAP principima (GAP – dobre poljoprivredne prakse), te da postanu jezgro budućeg razvoja i unapređenja ovog poljoprivrednog podsektora u BiH. Na taj način, tim ženama će se pružiti prilika da krenu iskorištavati potencijal ovog podsektora oličen u vidu značajnog dodatnog prihoda od visoke profitabilnosti proizvodnje na malim parcelama, ali će se stvoriti i prilike da se unaprijedi saradnja, kako među samim ženama u tom podsektoru, tako i između žena i kupaca ljekovitog i aromatičnog bilja.

Specifični cilj ovog projekta je pružanje specijaliziranih treninga i praktičnih vježbi iz domena uzgoja i sakupljanja ljekobilja odabranoj grupi od najmanje 100 žena iz zapadnog i sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine. Tom cilju će se težiti kroz pružanje:
– Teoretskih treninga o proizvodnji i sakupljanju ljekovitog i aromatičnog bilja.
– Praktičnih vježbi na terenu po pitanju uzgoja i sakupljanja ljekovitog i aromatičnog bilja.
– Eksperimentalnih polja za savladavanje stečenog znanja;
– Studijske posjete, poslovno povezivanje i obuku o poslovnom povezivanju sa firmama iz ovog podsektora;
– Savjetodavnih usluga za sve korisnike projekta.

Ciljna grupa projekta su najmanje 100 žena iz zapadnog i sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

Novosti o projektu