FARMA%20LOGO%20(1)[3]Donator: USAID/Sida project FARMA

Ekonomski razvoj i podrška ženama iz ruralnih sredina često ne uspijevaju da prepoznaju sve specifične prepreke sa kojima se te žene suočavaju kada pokušaju da pristupe instrumentima podrške kao što su lokalni i entitetski podsticaji, treninzi, savjeti, kao i sami grantovi za poljoprivredne proizvođače. Svi ti instrumenti podrške uglavnom su namjenjeni nosiocima agro-biznisa, međutim, uloga žena u vođenju biznisa je mala te one stoga ne ostvaruju koristi u istom obimu kao i muškarci. Unatoč činjenici da većina ruralnih žena svakodnevno učestvuje u nekim poljoprivrednim aktivnostima, tim ženama veoma često nedostaju savremeno znanja, ograničen im je pristup tržištu, a pristup finansijama sa kojim bi mogli da investiraju i svoj biznis ili da ga šire je gotovo onemogućen. Iako su ovim problemi prepoznati od strane vlasti i institucija koje pružaju podršku ženama, malen je obim podrške koji se pruža isključivo ruralnim ženama i ženama u agrobiznisu. Čak i kada žene pokrenu svoj biznis, veoma često se suočavaju sa problemom neodrživosti poslovnih aktivnosti. Sa realnog stajališta, da bi ti poslovni poduhvati postali održivi, žene moraju izgraditi motivaciju i upornost, kako bi samouvjereno donosile sve važne odluke u našem tradicionalno muško-rukovodećem društvu. ACED-ovo iskustvo iz prethodnih projekata koji su bili usmjereni na žene iz ruralnih sredina ukazuje na to da su znanje i vještine iz oblasti poslovnog planiranja i pisanja projektnih prijedloga jedna od najtraženijih oblasti edukacije među ruralnim ženama. Ta znanja i vještine pružaju odlične prilike ženama iz ruralnih sredina da razviju svoje poljoprivredne biznise koji mogu značajno da unaprijede dohodak njihovim gazdinstvima, kao i da poboljšaju njihovu ulogu u svojoj zajednici i okruženju, ali i u samom pooljoprivrednom sektoru.

Glavni cilj ovog projekta, je razvijanje znanja i vještina žena iz ruralnih područja BiH iz oblasti poslovnog planiranja i pisanja projektnih prijedloga, te iskorištavanje poslovnih i razvojnih prilika koje su im na raspolaganju.

Specifični ciljevi projekta su:

1) Unapređenje razumijevanja i vještina odabranih korisnica (žena iz ruralnih sredina) iz oblasti poslovnog planiranja i razvijanja poslovnih planova;
2) Izgradnja kapaciteta odabranih korisnica (žena iz ruralnih sredina) iz oblasti pisanja projektnih prijedloga za apliciranje na različite izvore finansiranja.

Tim ciljevima će se težiti kroz:
– Intenzivne treninge o poslovnom planiranju i pisanju poslovnih planova, te o pravilnom pisanju projektnih prijedloga prema različitim donatorima;
– Stručnu podršku u razvijanju poslovnih i projektnih ideja polaznika obuke; te
– Stručnu podršku u apliciranju ka poslovnim i projektnim prilikama uspešnih polaznika obuke.

Ciljna grupa projekta su žene koje su uključene u poljoprivredne poduhvate, članice zadruga ili udruženja, a aktivne su u sljedećim podsektorima: mljekarstvo, voće & povrće, te ljekovito i aromatično bilje. Planirano je da u ovoj projektnoj aktivnosti učestvuje najmanje 40 žena iz ruralnih sredina BiH.

Novosti o projektu