WeEffect%20-%20logoDonator: WE EFFECT – Švedski zadružni centar

Ovaj projekat koji se sprovodi u Bosni i Hercegovini dio je većeg SCC Programa za Evropu koji je usmjeren na smanjenje siromaštva u ruralnim područjima i jačanje organizacija civilnog društva. Projekat je predviđen da traje 11 mjeseci, od februara 2013. do decembra 2013. godine, uz mogućnost produžetka saradnje i aktivnosti u sklopu drugog, dužeg projekta u programskom periodu 2014-2016. Dugoročni razvojni cilj ovog projekta je organizacije civilnog društva doprinose jačanju demokratije i pravednosti, održivog razvoja kao i procesu približavanja EU. Ovaj razvojni cilj je dosljedan sveukupnom cilju SCC-a i Sida-e „smanjenje siromaštva i nepravde“, kao i programskom cilju SCC-a za Evropu.

Ključni problemi koji će se obrađivati u sklopu ovog projekta je pojava da ruralno stanovništvo u BiH i njihove ruralne organizacije nemaju kapaciteta niti mehanizama za održivi razvoj lokalnih zajednica, te za poboljšanje uslova življenja, jednako i za žene i za muškarce, ka ni mehanizama za uticanje na javne politike u procesu harmonizacije domaćih politika i standarda sa EU.

Ciljna grupa u sklopu ovog projekta sačinjena je od direktnih korisnika koji broje više od 100 organizacija civilnog društva sa više od 1.000 članova (žena i muškaraca). Pored toga, više od 500 organizacija civilnog društva će biti indirektno ciljano projektom. Međutim, svo ruralno stanovništvo u BiH će imati koristi od projektnih intervencija, pogotovo kroz unapređenje politika iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Drugi veoma bitni akteri za ovaj projekat su lokalne vlasti koje imaju u nadležnosti poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i gender centri u sklopu državnih struktura.

Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta i izgradnja strateške mreže organizacija civilnog društva kako bi se omogućilo jednako učešće ruralnih žena i muškaraca u lokalnom ekonomskim prilikama, zagovaranje za njihove interese i doprinos reformama politika i harmonizaciji sa EU standardima. Dostizanje ovog cilja će značajno uticati na smanjenje siromaštva i nepravde u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Ovaj uticaj će biti moguće postići samo kroz organizovano civilno društvo, predstavljeno od strane OCD-ova čija je primarna uloga izgradnja snažne demokratije, pravednosti, kao i održivi razvoj u skladu sa EU praksama.

Projekat se sastoji od 4 komponente. Prva komponenta grupiše projektne intervencije usmjerene na jačanje kapaciteta ACED-a, kao i izgradnju kapaciteta drugih organizacija koje se bave ruralnim razvojem. Druga komponenta sačinjena je od podrške ruralnim organizacijama u njihovim ekonomskim aktivnostima kroz pružanje specifičnih usluga iz oblasti poslovanja i marketinga. Treća komponenta cilja izgradnju snažne mreže za ruralni razvoj i stvaranje sinergije između ruralnih organizacija kako bi se na taj način ojačao glas ruralnog stanovništva i uticalo na politike koje utiču na njih. Četvrta komponenta usmjerena je na jačanje žena u udruženja žena, kao i na povećanje učešća žena u aktivnostima razvoja ruralnih područja.

Novosti o projektu