EU zastavaDonator: EU – program podrške lokalnom ekonomskom razvoju u BiH

SAVA GARDEN – Regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGERD je finansiran od strane Evropske komisije kroz program Lokalnog ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Implementira se od strane ACED-a kao vodećeg partnera, u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom (LAG) SAVUS, opštinama Gradiška, Kozarska Dubica i Laktaši, Razvojnom agencijom opštine Kozarka Dubica te Univerzitetsko-preduzetničkim centrom Univerziteta u Banjoj Luci.

Projekat je započeo sa implementacijom prvog januara 2014. godine, a u naredne dvije i po godine projekat će težiti da podstakne i olakša saradnju između privatnog i javnog sektora, kao i da podstakne i poboljša privrednu aktivnost malih i srednjih preduzeća ciljnog regiona (opštine Gradiška, Kozarska Dubica, Laktaši i Srbac).

Jedna od ključnih aktivnosti projekta je osnivanje održivog Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD), koji će služiti regiji, ali i šire, kao one-stop-shop za razvoj poslovanja, uvođenje inovacija te privlačenje investicija za lokalne preduzetničke inicijative. U okviru CERD-a razviti će se i ponuditi cijeli niz poslovnih usluga za mala i srednja preduzeća sa potencijalom ili već usmjerenim aktivnostima na rast i razvoj. Posebna pažnja će biti posvećena malim i srednjim preduzećima iz oblasti poljoprivrede, prehrane te drugih ključnih ruralnih ekonomskih djelatnosti.

Neke od usluga koje će CERD ponuditi malim i srednjim preduzećima su: promocija inovacija i novih tehnologija, razvoj proizvoda, podrška uvođenju standarda kvaliteta, podrška u poslovnom, finansijskom i izvoznom planiranju, poslovno povezivanje sa tržišnim akterima, povezivanje sa finansijkim institucijama, brendiranje proizvoda, pružanje savjetodavnih usluga, te različitih vidova edukacije za kojima se utvrdi da postoji potreba.

Projekat regionalni rast kroz ekonomski i ruralni razvoj – ReGERD će postići svoje ciljeve kroz:

1.Unaprijeđenje ekonomskog upravljanja i operativnog okvira za mala i srednja preduzeća na lokalnom nivou kroz strateško jačanje javno-privatnog partnerstva između ključnih aktera u lokalnom ekonomskom razvoju;
2.Doprinos poboljšanju poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća kroz uspostavljanje održive regionalne poslovne podrške za ruralnog razvoja Centra za ekonomski i ruralni razvoj;
3.Povećanje nivoa razvojno-ekonomskih aktivnosti u projektnom području kroz pružanje poslovnih usluga, promociju investicionih ulaganja, razvoj inovacija i novih tehnologija.

Ukupna vrijednost ReGERD projekta je 1.168.878 KM, od čega je 84% obezbijeđeno od Evropske komisije, a preostalih 16% od ACED-a i ostalih partnera na projektu.

Sava Garden je regija koja pokriva opštine Laktaši, Srbac, Kozarska Dubica

Novosti o projektu