CFLI-FCIL_bloc_signature_block-bilingual

Donator:  Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)

Kao demokratsko društvo  čiju  polpulaciju čine pripadnici različitog kulturnog, vjerskog I jezičkog identiteta, mladi u Bosni I Hercegovini treba da razviju jedinstvo cilja i namjere koje prepoznaje i njeguje multikulturalne vrijednosti.

U skladu s tom vizijom  projekat “Incijativa mladih za pomirenje ka održivom miru” za cilj ima uspostavljanje participatorne metodologije za prevenciju i protivljenje tendencijama ka etničkoj i vjerskoj intoleranciji, govoru mržnje i nasilnom ekstremizmu koje postoji među mladima iz drugh kulturnih zajednica.

Cilj projekta je promovisanje pomirenja i podsticanje međuetničkog dijaloga preko obrazovanja nove generacije mladih lidera, koji će pokretati javne kampanje zagovaranja u svojim gradovima  I osmišljavati aktivnosti namijenjene  mladima u školi i  podijeljenim lokalnim zajednicama, a  koje vode ka multietničkom i  multikulturalnom pomirenju mladih.

Novosti o projektu