200pxAmblem_republike_srpske

Donator: Vlada Republike Srpske – Ministarstvo trgovine i turizma
Cilj projekta: Poboljšanje turističke ponude Republike Srpske u sklopu zdravstvenog i eko-turizma kroz izradu promotivnih materijala i promociju klimatoterapije kao turističko-razvojnog potencijala.

Provođenjem planiranih aktivnosti značajno će se doprinijeti internom ruralnom turizmu u navedenim regijama. Dopunjavanjem ponude navedenih eko-centara sa specifičnim pomagalima za klimatoterapiju će se doprinijeti prepoznatljivošću navedenih centara ne samo u RS, nego i u regionu. Projekat će pružiti mogućnost za razvoj zdravstvenog i eko-turizma na brojnim lokacijama u Republici Srpskoj.

Novosti o projektu