US Embassy - LogoDonator: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka potpisala je ugovor sa Američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini  o sufinansiranju
projekta ,,Promocija pomirenja kroz jačanje mreže savjeta/vijeća učenika u BiH”. ACED će planirane aktivnosti projekta realizovati u periodu od
01. oktobra 2016. do 30. septembra 2017. godine

Osnovni cilj projekta je da se poveća nivo saradnje između savjeta/vijeća učenika srednjih škola i njihovih mreža kroz jedinstvenu platformu zagovaranja interesa srednjoškolaca koje će doprinijeti prepoznavanju njihovih mreža od strane škole, opštine i državnih organa i omogućiti uvođenje savjeta/vijeća učenika BIH u regionalne i evropske asocijacije srednjoškolaca

Specifični ciljevi projekta su: 

  1. Promovisanje pomirenja u BiH kroz razvoj mreže savjeta/vijeća učenika u cilju zalaganja u korist srednjoškolaca
  2. Da podstakne održivost, saradnju i partnerestvo  mreža srednjoškolskih savjeta/vijeća za vođenje nacionalnih kampanja javnog zagovaranja

Novosti o projektu