EU-zastava Donator: Delegacija EU u BiH

U periodu od 1.1.2014. – 31.12.2016. Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj će zajedno sa projektnim partnerom NVO ,,Svjetionik” iz Prijedora  implementirati projekat ,,Promocija socijalnog preduzetništva i društveno-odgovornog poslovanja”. Odgovarajući na izazovima socio-ekonomske situacije u  BiH, projektni partneri razvili su sveobuhvatan plan aktivnosti kroz koji će iskoristiti svoje kapacitete i uvesti pilot inovativne modele pomoći  sa opštim  ciljem: da se doprinese ekonomskoj stabilizaciji i socio-ekonomskom osnaživanju marginalizovanih grupa kroz promovisanje inovativnih modela  socijalnog  preduzetništva i podsticanje korporativne društvene odgovornosti privatnih i javnih kompanija u BiH.

Novosti o projektu