efb[3]Donator: Evropski fond za Balkan, „Think and Link“ program

Cilj ovog istraživačkog projekta je generisanje konkretne analize i paketa prijedloga za donosioce odluka u BiH po pitanju pripremnih aktivnosti za korištenje EU instrumenta za pred-pristupnu pomoć – komponenta V: ruralni razvoj (IPARD). U toku predviđenih istraživanja, identifikovati će se uspješni primjeri iz Hrvatske u procesu uspostavljanja svih neophodnih IPARD struktura, kako bi se oni iz njih izvukle važne pouke koje se mogu primjeniti i u BiH. Samo tok istraživanja je dvosmjeran. Prvi tok je usmjeren na analitičko istraživanje: Hrvatskih IPARD struktura, zakonodavstva, procedura i odredbi; mjera koje su podržane kroz IPARD u Hrvatskoj; interes Hrvatskih farmera za apliciranje na podršku i njihov nivo uspjeha tokom apliciranja; kriterija koje Hrvatski farmeri moraju zadovoljiti da bi zadovoljili uslove za podršku; i prisustvo, nivo angažmana i kapacitet pružaoca usluga za farmere kod apliciranja za IPARD podršku (individualni konsultanti i organizacije). Drugi tok istraživanja je usmjeren na analizu trenutne pripremnljenosti BiH na IPARD. To uključuje: analizu dostignutog nivoa u uspostavljanju neophodnih struktura za IPARD, zakonodavstva, procedura i odredbi; IPARD mjere koje bi mogle biti predložene za BiH; svjesnost BiH farmera o različitim fondovima za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju (domaći i EU fondovi); trenutna spremnost farmera da zadovolje hrvatske kriterijume za apliciranje na IPARD podršku; i prisutnost i kapacitet pružaoca usluga (individualnih konsultanata i organizacija) koji su u stanju da pomognu farmerima prilikom apliciranja na IPARD podršku kada ta komponenta pred-pristupne pomoći bude dostupna za BiH.

Ukupno trajanje ovog istraživačkog projekta je 9 mjeseci.

Novosti o projektu