Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD)

Bosna i Hercegovina (BiH) je uglavnom ruralna zemlja. Više od pola stanovništva živi u ruralnim krajevima koji pokrivaju 80% teritorije BiH. Poljoprivreda i drugi oblici ruralne ekonomije predstavljaju strateški fokus BiH, te su posebno važni kada su u pitanju prilike za stalno zaposlenje ljudi koji žive na selu, kao i za poboljšanje njihovih uslova života.

Prepoznavši krucijalnu ulogu ovog sektora za sveukupni razvoj društva, ACED je uspostavio Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj (CARD) sa ciljem da obezbijedi stalnu podršku ruralnoj populaciji i tako da doprinos održivom razvoju i revitalizaciji ruralnih područja, te blagostanju stanovnika koji tamo žive.

Prioriteti ACED-ovog Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj jesu sljedeće oblasti: razvoj ruralne ekonomije, jačanje osnovnih društvenih funkcija i procesa na selu, sprečavanje daljeg iseljavanja iz ruralnih područja, zaštita životne sredine i očuvanje prirodnih resursa i ogromnog kulturnog bogatstva ruralnog dijela Bosne i Hercegovine.

Pomoć koju je osoblje ACED-a pružilo do početka 2011. godine može se izraziti sljedećim činjenicama:

Preko 2.500 grantova (bespovratna pomoć) dobili su farmeri i seoske porodice u vidu poljoprivredne mehanizacije, plastenika, kompleta sjemena i đubriva, stoke, sadnica voća, opreme za otkup mlijeka itd.

Preko 1.000 indirektnih poljoprivrednih proizvođača i predstavnika ruralnih organizacija učestvovalo je na seminarima o naprednim tehnikama u poljoprivredi za poboljšanje konkurentnosti proizvodnje na farmama

15 ruralnih organizacija (poljoprivredne zadruge i/ili udruženja) je podržano kroz jačanje kapaciteta, stručnu pomoć i direktnu materijalnu podršku radi jačanja njihovog organizacionog i finansijskog potencijala, čime im je omogućeno da pružaju bolje usluge svojim članovima

10 rivolving fondova vrijednosti preko 700.000 konvertibilnih maraka osnovano je pri ruralnim organizacijama, čime je omogućen njihov dugoročan održiv rad i pružanje usluga za preko 600 poljoprivrednih domaćinstava

40 malih ruralnih preduzeća osnovano je za otkup i prodaju mlijeka, te za proizvodnju peradi i svinja, povrća u plastenicima, pružanje usluge poljoprivrednom mehanizacijom, čime je obezbijeđen posao za preko 150 porodica u ruralnoj sredini

3 preduzetničke inicijative (2 objekta za preradu vune i oprema za sušenje ljekovitog bilja) organizovane su od strane žena u ruralnim područjima, čime je 10 žena dobilo priliku za zaposlenje

Svojim motom “Sinergijom do inovativnih rješenja” ACED potvrđuje svoj cilj: odana saranja i stalna edukacija vode održivom razvoju. Ove tri glavne oblasti ljudskog života i društva u cjelini iskorištene su u samom nazivu ACED-a: Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (Agency for Cooperation, Education and Development).

Primjeri i iskustvo iz ranijih projekata

Investicije u poljoprivredi

Cilj: obezbijediti investicije u poljoprivredi putem doniranja raznih vidova materijalne pomoći koja vodi ka boljoj konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Razvoj poljoprivredne proizvodnje i konkurentnost uveliko zavisi od sposobnosti farmera za nove investicije. Imajući u vidu da farmerima u BiH nedostaju sredstva za ulaganje u farme, ovaj projekat pruža materijalnu pomoć uključujući poljoprivrednu mehanizaciju, stoku, sadnice voća, plastenike, sjemena i đubrivo, te ostale repromaterijale i opremu za buduće farmere širom Bosne i Hercegovine.

Ruralne organizacije: jačanje kapaciteta, organizacioni razvoj i finansijska održivost

Cilj: jačanje kapaciteta i organizacionih sposobnosti ruralnih organizacija i doprinos njihovoj održivosti putem osnivanja rivolving fondova

Ruralnim organizacijama (poljoprivredne zadruge i udruženja poljoprivrednika) potrebne su vještine i znanje da poboljšaju organizacione sposobnosti i usluge koje pružaju svojim članovima. ACED organizuje stalnu obuku, konsultacije i tehničku pomoć ruralnim organizacijama na sljedeće teme: strateško i poslovno planiranje, funkcije menadžmenta i vođenje projekta, razvoj organizacije i upravnog odbora, izgradnja tima i vođstvo, finansijko upravljanje itd. Finansijska održivost ciljnih ruralnih organizacija unaprijeđena je uspostavom rivolving fondova u okviru organizacija. One koriste date fondove da bi putem kredita svojim članovima obezbijedile repromaterijal, stoku i opremu.

Osnaživanje žena u ruralnoj ekonomiji

Cilj: potpomoći, ojačati i osigurati ulogu žena u članstvu i vođenju ruralnih organizacija i povećati njihov pristup održivim aktivnostima koje stvaraju prihode i povećavaju prilike za zaposlenje van farme, uvećavaju prihod domaćinstava i sigurnost hrane ruralne populacije u pet opština u BiH.
Nejednakost polova u ruralnim područjima u BiH vrlo je očigledna iz minimalne zastupljenost žena u ruralnim organizacijama i njihove ograničene uloge u procesima razvoja, u koje spadaju aktivnosti za stvaranje prihoda. Kako bi se uhvatio u koštac sa nejednakošću, projekat daje priliku ženama u ruralnim područjima da se čuje njihov glas u kreiranju lokalnih strategija i procesu odlučivanja, te da zajednički rade na doprinosu ekonomskom razvoju.

Obrazovne i savjetodavne usluge u poljoprivrednog proizvodnji

Cilj: poboljšati poljoprivrednu praksu putem organizovanja intenzivne edukacije i savjetodavnih usluga za farmere

S ciljem unapređenja konkurentnosti domaće poljoprivredne proizvodnje, farmeri moraju naučiti i primjenjivati nove i napredne metode u poljoprivredi. ACED pomaže farmerima kroz praktičnu obuku i specijalizovane savjetodavne usluge svojim internim resursima ali i angažovanjem spoljnih saradnika, stručnjaka iz raznih oblasti poljoprivrede.

Razvoj ruralne ekonomije

Cilj: povećati prilike ruralne populacije za zaposlenje i zaradu osnivanjem novih i poboljšanjem postojećih ruralnih preduzeća

Ruralna preduzeća obično se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Međutim, od najveće važnosti je postići što raznovrsniju ruralnu ekonomiju i unaprijediti poslovne prilike van farmi za stanovnike ruralnih područja. Osoblje ACED-a je provelo širok spektar aktivnosti u cilju podrške preduzetničkim inicijativama u okviru i van same poljoprivrede. Primjer iz 2010. godine: ACED je pomogao preko 30 velikih komercijalnih poljoprivrednih proizvođača i zadruga u izradi poslovnih planova za njihove poslovne ideje. Ukupna vrijednost poslovnih planova koje je ACED uradio iznosi 4,5 miliona konvertibilnih maraka.

Uvođenje odgovarajućih standarda u poljoprivrednu proizvodnju

Cilj: povećati konkurentnost u poljoprivredi unapređenjem poljoprivredne prakse i kvaliteta proizvoda kroz primjenu odgovarajućih standarda u proizvodnji

Kako bi bili konkurentni na stranim tržištima, farmeri u Bosni i Hercegovini moraju poštovati odgovarajuće standarde u poljoprivrednoj proizvodnji kao što je GlobalGAP. GlobalGAP je međunarodno priznat standard koji određuje dobru poljoprivrednu praksu koja se mora poštovati da bi se pristupilo tržištu EU. ACED je pomogao preko 30 proizvođača da u svojoj proizvodnji primijene standard GlobalGAP kako bi bili spremni za službenu sertifikaciju.