BILTEN BIDF MREZE_Br6

Novi broj Biltena BIDF mreže, 6. po redu donosi informacije o: Održanim nacionalnim konferencijama BIDF mreža u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori Promovisanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom XVI Forumu saveza i organizacija osoba sa invaliditetom i FBIH i još dosta informacija iz ove oblasti

EU-zastava

U novom broju biltena BIDF mreže pročitajte: – Dvodnevni okrugli sto BIDF mreže održan u Tesliću – Izrada prijedloga “Strategije za unapređenje društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj za period 2016-2020″ /”Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016-2020 – Druga po redu “Peer support” (podrška među jednakim) sesija…

EU-zastava

U novom broju biltena BIDF mreže možete pročitati informacije sa nedavno održane regionalne BIDF konferencije u Tesliću. Na ovoj konferenciji je predstavljen dokument ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori  sa UN konvencijom o pravima lica sa invaliditetom”. Održana je i manifestacija ,,Seni 23 PSI” koju je organizovao Savez…

EU-zastava

Dokument ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom” je nastao u okviru projekta ,,Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti”. Ovaj projekat implementira Agencija za sardanju, edukaciju i razvoj ACED Banja luka zajedno sa partnerskim organizacijama iz Bosne i hercegovine,…

EU-zastava

U trećem broju biltena donosimo informacije o održanoj osnivačkoj skupštini Nezavisne balkanske mreže u oblasti invalidnosti BIDF, kao i o prekograničnim sektorskim sastancima mreže. Cilj ovih sastanaka je izrada finalnog izvještaja ,,Smjernice i preporuke za harmonizaciju zakonodavstva u BIH, SRB i CG prema UN Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom. Između ostalih vijesti i zanimljivih…

Izvjestaj_srpski

„Izvještaj o usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori sa UN Konvencijom o pravima lica/osoba sa invaliditetom sa preporukama za harmonizaciju“, nastao je u okviru projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija osoba sa invaliditetom” koji implementira Agencija za saradnju, edukaciju u razvoj – ACED, sa partnerskim organizacijama iz Srbije…

Zbornik%20radova

Ovaj Zbornik radova je proizvod projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja u BiH“, koji finansira Evropska unija, i predstavlja radove praktičara, naučnika i eminentnih profesora iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i BiH iz oblasti socijalnog preduzetništva koji su istraživali određena socijalna i ekonomska pitanja. Međunarodna Konferencija o socijalnom preduzetništvu, koja se održala…

Picture3[2]

Ova publikacija je proizvod regionalnog projekta „Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže lica sa invaliditetom“, koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije, koji implementira Agencija za saradnju, edukaciju u razvoj – ACED, sa partnerskim organizacijama iz Srbije i Crne Gore. Nacionalni izvještaj za Crnu Goru obuhvatio je pet sektora ljudskih prava koji su posmatrani u odnosu…

Picture2

Ova publikacija je nastala kao rezultat aktivnosti na implementaciji regionalnog projekta “Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom“, finansiranog od strane Evropske komisije, kancelarije Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava iz Brisela. Izvještaj je urađen sa ciljem utvrđivanja stepena usklađenosti normativnog i institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine (BiH) i njenih entiteta sa odredbama…

Picture1[4]

„Izveštaj  o  usklađenosti  zakonodavnog  i  institucionalnog  okvira  u Republici  Srbiji  sa  UN  Konvencijom  o  pravima  osoba  sa  invaliditetom  i preporuke  za  harmonizaciju“  nastao  je  u  okviru  projekta  „Uspostavljanje Balkanske  nezavisne  mreže  organizacija  osoba  sa  invaliditetom”  koji implementira  Agencija  za  saradnju,  edukaciju  u  razvoj  –  ACED,  sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (u oba entiteta),…

Page 2 of 2 1 2
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj