EU zastavaPopulacija mladih u BiH živi na marginama društva i doživljava potpunu socijalnu isključenost. Polarizujući efekti svakodnevnih etničkih podjela, kombinovani sa krutim političkim priklanjanjem nacionalizmu i rigidnim stavovima političkih lidera, stvorili su opšti osjećaj nezadovoljstva među mladima i ozbiljan nedostatak istinske identifikacije sa budućim perspektivama zemlje u kojoj žive.
Važno je, u ovom izazovnom kontekstu, osigurati da mladi ljudi u BiH dobiju nove prilike u kojima bi prepoznali konkretne programske aktivnosti koje će omogućiti mladim liderima da zagovaraju prava mladih u BiH, da utiču na promjenu politike na lokalnom i regionalnom nivou te kreiraju edukativne aktivnosti na lokalnom, regionalnom, entitetskom i državnom nivou, koje će od mladih u BiH stvoriti tolerantne i aktivne građane, spremne da pokreću i stvaraju pozitivne promjene koje će podržavati kontinuirani proces pomirenja u BiH.
Prepoznajući značaj razvoja mladih u BiH, ACED i mreSVUBIH su osmislili niz aktivnosti koje će okupiti, stvoriti i podržati omladinski građanski pokret u BiH, kako bi prepoznali ključna pitanja mladih u BiH, izvore podjela, političke korupcije, zapaljive političke tendencije, suprotsavljene istorijske sadržaje, te pokrenuli pitanja javnog obrazovanja, izgradnje kapaciteta, umrežavanja i alata za javno zagovaranje, zahtijevajući političku odgovornost i institucionalne promjene koje će podržati stvaranje održivog okruženja za borbu protiv izvora nezadovoljstva mladih, nezaposlenosti, nacionalnih podjela i odliva mozgova.
S ciljem da se postigne povećanje održivosti omladinskih organizacija i njihovih mreža zasnovanih na zajedničkoj platformi i istoj opredijeljenosti ka zagovaranju zajedničkih pitanja koja će doprinijeti prepoznavanju mladih kao budućeg resursa ove zemlje (opšti cilj projekta) te da se razviju mehanizmi funkcionalne saradnje među mladima na svim nivoima i njihova opredijeljenost ka političkom dijalogu sa vlastima kroz uključivanje u organizacije civilnog društva i neformalne omladinske organizacije na univerzitetima i u srednjim školama u BiH (specifični cilj), projekat “Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih” će se od 01. oktobra 2018. godine provoditi u Bosni i Hercegovini tri godine, uz podršku Evropske unije.

Novosti o projektu

Trebinje nov 2019

Srednjoškolci Trebinjske regije sastali su se prethodnog vikenda u prostorijama Crvenog krsta na Palama, koji je bio domaćin novog treninga za predsjednike savjeta učenika Trebinjske regije. U toku tri dana, koliko je trajao trening, srednjoškolci su prešli niz tema koje su uključivale edukaciju predsjednika savjeta učenika srednjih škola za vršnjačke edukatore iz oblasti vršnjačkog nasilja,…

Mostar nov 2019

U Mostaru je u srijedu 6. studenog 2019. godine otpočeo trening za predsjednike vijeća srednjih škola Hercegovačko- neretvanskog kantona/županije i Zapadnohercegovačke županije. Na treningu sudjeluje većina škola iz ova dva kantona/županije a nazočna su 32 predsjednika vijeća učenika srednjih škola. Prvog dana treninga srednjoškolci su radili na jačanju kapaciteta vijeća učenika, svojih liderskih sposobnosti te…

Bihac nov 2019

Predstavnici dvadeset i tri vijeća učenika srednjih škola sa područja Unsko-sanskog kantona, boravili su prethodni vikend u Bihaću gdje je održan još jedan trening naše Mreže, ovaj put namjenjen predstavnicima ovoga kantona. Prvog dana okupljanja srednjoškolci su imali sastanak s predstavnicima Vlade USK, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Komisije za obrazovanje, kulturu i…

received_361180091245247

Polaznici mreSVUBIH Akademije prisustvovali su edukativnom kampu, koji je organizovan u okviru projekta YEDI (Youth Empowerment and Development Initative/ Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih), koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi ACED- Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije. Mladi iz čitave Bosne i Hercegovine imali su priliku…

Bihac photo 1

Predstavnici studenata Univerziteta u Bihaću prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru aktivnosti projekta YEDI – Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih, koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi ACED- Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije. Trening sa ciljem jačanja organizacionih kapaciteta Unije studenata…

20190629_105759-01

Predstavnici lokalnih vijeća mladih Bihaća, Zenice, Tuzle, Mostara, Travnika, Posušja, Sarajeva, Ključa i Lukavca, predstavnici kantonalnih vijeća mladih, članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Sekretarijata Vijeća mladih Federacije BiH, okupili su se u Sarajevu od 28. do 30 juna 2019. godine na treningu za jačanje organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija. Drugi u nizu treninga organizovan je…

Tuzla studenti juni 2019 _1 new

Širom BiH u toku je nastavak obuka za jačanje kapaciteta studentskih organizacija. Obuke se organizuju u okviru  projekta Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih (YEDI), koji u partnerstvu  implementiraju ACED i  mreSVUBIH, uz podršku Evropske unije. Trening s ciljem jačanja organizacionih kapaciteta studentskih organizacija Univerziteta u Tuzli održan je 15. juna u Tuzli. Tokom treninga predstavnici studentskih…

rbt

Trening za jačanje kapaciteta, organizovan u Mostaru od 7. do 9. juna 2019. godine, okupio je predstavnike srednjoškolskih organizacija u BiH. Trening je organizovan u okviru projekta YEDI – Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih, koji u partnerstvu provode mreSVUBIH i ACED, uz podršku Evropske unije. U nastavku aktivnosti projekta YEDI usmjerenih na jačanje kapaciteta predstavnika…

2019-06-04 za web

Predstavnici studenata 8 univerziteta u BiH  prisustvovali su treningu za jačanje kapaciteta, koji je organizovan u okviru projekta  YEDI (Youth Empowerment and Development Initiative /Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih),  koji u partnerstvu sa Mrežom savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine provodi  ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj, uz podršku Evropske unije. Trening sa ciljem…

IMG-f07fbcaf72a3b4620846eca6cae6c9b4-V

U saradnji sa Vijećem mladih Federacije BIH održali smo trening jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u BiH. Predstavnici kantonalnih i opštinskih vijeća aktivno su učestvovali na edukaciji koja je održana u Sarajevu od 24. do 26. maja 2019. godine. Analiza rada predstavničkih struktura mladih bila je polazna osnova za kreiranje plana osnaživanja omladinskih organizacija u BiH….

Page 1 of 31 2 3
© 2015  ACED - agencija za saradnju, edukaciju i razvoj