EU zastavaDonator: EU – EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)

U ovom projektu ukupno učestvuju 4 univerziteta iz Engleske, Holandije, Finske i Češke, kao i 4 fakulteta i 8 nevladinih organizacija (NVO) iz četiri države zapadnog Balkana i to iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Albanije. Iz Bosne i Hercegovine od fakulteta učestvuju Poljoprivredni fakulteti iz Banje Luke i Sarajeva i nevladine organizacije ACED i REDAH (Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu).

WBREN projekat će kroz treninge, razvoj i sprovođenje programa iz oblasti ruralnog razvoja odgovoriti na nedostatak i potrebu sprovođenja reformi nastavnog i edukativnog programa ruralnog razvoja i to u dvije oblasti: formalne i neformalne edukacije o ruralnom razvoju.

Projekat ima 4 glavna cilja:

1.Razvijanje i poboljšanje kapaciteta i vještina trenera u neformalnoj edukaciji iz oblasti ruralnog razvoja koji će kroz rad sa EU ekspertima kreirati i izvoditi neformalnu edukaciju svim zainteresovanim učesnicima u ruralnom razvoju
2.Uvođenje interdisciplinovanog, ECTS komplementarnog programa (specijalistički program) iz oblasti ruralnog razvoja na vodećim visokoškolskim ustanovama u državama zapadnog Balkana.
3.Osnivanje Centra za ruralni razvoj na kampusu Univerziteta u Banjoj Luci koji će podržati sprovođenje specijalističkog programa na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci i sprovođenje neformalne edukacije iz oblasti ruralnog razvoja
4.Osnaživanje regionalne saradnje iz ruralnog razvoja u okviru Mreže za ruralni razvoj zapadnog Balkana.

Projekat čija je ukupna vrijednost 1.078.550 eura je finansiran od strane Evropske komisije i trajaće 3 godine, a nosilac projekta je Univerzitet Reading iz Velike Britanije.

Učestvovanjem u ovom projektu osoblje ACED-a će imati priliku da proširi svoja iskustva i da stekne nove vještine i sposobnosti te da adekvatno prenese stečeno znanje i iskustvo na ostale aktere u ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine.

Novosti o projektu