snvDonator: SNV – Nizozemska razvojna organizacija

Projekat “Lokalizacija Evropske unije” koji u Bosni i Hercegovini provodi SNV (Holandska organizacija za razvoj) u partnerstvu sa DEI (Direkcija za evropske integracije), počeo je danom potpisivanja ugovora 13. aprila 2010.

Cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH kroz aktivnije učešće opština u samom procesu.

Projekat traje 3 godine i obuhvata 40 opština koje su podijeljene u četiri klastera sa po 6-12 opština.

ACED-u je dodijeljenja uloga terenskog koordinatora opština u klasteru III (opštine Banja Luka, Bihać, Laktaši, Novi Grad, Prijedor, Mrkonjić Grad, Srbac, Velika Kladuša, Ključ i Jajce), dok sâ

Novosti o projektu