FARMA%20LOGO%20(1)[3]Donator: FARMA Projekat

ACED je potpisao ugovor sa projektom FARMA za sprovođenje programa edukacije i pružanje konsultantskih usluga poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima sa ciljem unapređenja njihovih poslovnih aktivnosti.

Projekat za unapređenje poljoprivrednih tržišta (FARMA) je četvorogodišnji projekat za razvoj poljoprivrednog i prerađivačkog sektora u BiH a sprovode ga Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna razvojna agencija (Sida).

Cilj projekta FARMA je brz, održiv i sveobuhvatan ekonomski razvoj kroz poboljšanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih proizvođača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

ACED-ova uloga u ovom projektu je da pomogne grupu proizvođača i prerađivača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sjeverozapadnom dijelu BiH kroz programe edukacije i pružanja usluga konsultacija na sljedeće teme: osnovni principi poslovnog planiranja, plasman i marketing proizvoda, marketing istraživanje i izrada poslovnog plana, knjigovodstvo na poljoprivrednim gazdinstvima i finansijska analiza.

Ova aktivnost će učesnicima omogućiti da poboljšaju i prošire svoje poslovne aktivnosti.