CIDEA logo[3]Donator: CIDEA – Gradska razvojna agencija Banja Luka

Agencija za komunikaciju, edukaciju i razvoj – ACED angažovana je od strane Gradske razvojne agencije Banja Luka – CIDEA za izradu „Studije identifikacije građevinskog zemljišta namijenjenog razvoju malih i srednjih preduzeća”.

Danas je potpisan ugovor sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka (CIDEA) nakon uspješne tenderske procedure u kojoj su učestvovale institucije sa referentnim kvalifikacijama.

Ugovor podrazumijeva izradu „Studije identifikacije građevinskog zemljišta namijenjenog razvoju malih i srednjih preduzeća”.

Nosilac realizacije je ACED, koji ujedno i koordiniše sve projektne aktivnosti.

Stručnjaci koji će raditi na izradi studije specijalizovani su za prostorno planiranje, ekonomiju, pravo i mašinstvo. Određeno je da realizacija ugovora traje 120 dana.