LGFBiHDonator: Holandska razvojna agencija SNV i UN Women

Ovaj projekat je dodijeljen i implementiran u sklopu Programa lokaliziranja gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj program je je zajednička inicijativa Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Holandske organizacije za razvoj (SNV), a koja se provodi uz finansijsku podršku UN WOMEN Fonda za ravnopravnost polova.

Glavni cilj projekta „Izvrsnost ženskih ruku u proizvodnji i preradi voća“ je ekonomsko osnaživanje dugoročno nezaposlenih žena na ruralnom području opštine Doboj Jug kroz unapređenje njihovih znanja i vještina te usmjeravanje na iskorištavanje poljoprivrednih potencijala opštine koji pružaju šanse za (samo)zapošljavanje žena i povećanje stope prihodovno-stvaralaških aktivnosti žena. Ovim ciljem želi se doprinijeti rješavanju jednog od ključnih problema koji su identifikovani Lokalnim gender akcionim planom, i to: „nedovoljna educiranost i informiranost žena o mogućnostima samozapošljavanja i zapošljavanja koje ima za posljedicu nisku stopu ekonomske aktivnosti žena“.

Doprinos ostvarenju glavnog cilja projekta „Izvrsnost ženskih ruku u proizvodnji i preradi voća“ baziran je na preporučenim programima samozapošljavanja, dokvalifikacije i prekvalifikacije žena, konkretno, podizanje kapaciteta nezaposlenih žena koje su dugotrajno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kroz dodatnu izobrazbu i stavljanje na raspolaganje određenih resursa kako bi im se povećale kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje. Postizanje navedenog razloženo je na 4 specifična cilja, čijom realizacijom se doprinosi rješavanju identifikovanog ključnog problema, i ekonomskom jačanju uloge ruralnih žena na području opštine Doboj Jug. Ti specifični ciljevi su:
1.Identifikovanje agro-potencijala opštine (podsektor voćarstvo) u namjeri iskorištavanja najboljih prilika u tom sektoru za što efikasnije ekonomsko osnaživanje žena;
2.Unapređenje znanja i vještina dugoročno nezaposlenih ruralnih žena na području opštine Doboj Jug o uzgoju, manipulaciji (u sušari) i prodaji voća, te o poslovnom planiranju;
3.Ekonomsko jačanje položaja žena kroz pružanje podrške njihovom (samo)zapošljavanju u vidu zasnivanja novih zasada voća u vlasništvu ruralnih žena;
4.Proširenje ponude i dodavanje vrijednosti voćarskim proizvodima ruralnih žena kroz instaliranje i stavljanje na raspolaganje ženama mini sušare za voće.
Očekivani rezultati projekta su:

1.Poljoprivredni sektor (podsektor voćarstvo) na području opštine Doboj Jug analiziran i potencijali za najefikasnije osnaživanje žena u ovom sektoru identifikovani;
2.Povećan nivo znanja i vještina kod 15 dugoročno nezaposlenih ruralnih žena iz domena uzgoja, manipulacije (u sušari) i prodaje (analizom identifikovanog) voća, te iz poslovnog planiranja;
3. Povećan obim površina pod voćem kod 15 dugoročno nezaposlenih žena;
4. Instalirana, puštena u pogon i stavljena ženama na raspolaganje mini sušara za voće.