ACoRD%20EU%20zastava[1][1]Donator: Evropska Komisija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”

ACoRD – Savez za zajednički ruralni razvoj je projekat koji finansira Evropska unija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”. Projekat provodi ACED – Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija iz Banja Luke, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH iz Mostara, Nešto Više iz Sarajeva, LAG Una-Sana iz Sanskog Mosta, i evropskim partnerom ELARD – Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj iz Brisela.

Projektom ACoRD nastojaće se poboljšati građanski aktivizam, i to kroz veće učešće i zastupljenost ruralnog stanovništva u društvenim i političkim inicijativama, a samim tim i uticaj civilnog društva na vladajuće strukture, socijalna pitanja i politike u sektoru ruralnog razvoja.

Projekt ACoRD ima za cilj:

a) da podrži osnivanje Mreže za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine kroz strateško i snažno partnerstvo između ključnih aktera u ruralnom razvoju u zemlji;

b) da ojača kapacitete organizacija civilnog društva koje će biti članice Mreže za ruralni razvoj BiH i

c) da uključi nevladin sektor u izradu i promovisanje mehanizama za veće učešće građana u procesu reforme i harmonizacije javnog sektora i propisa, a u skladu sa relevantnom politikom EU u oblasti ruralnog razvoja.

Predviđeno je da implementacija projekta ACoRD traje do decembra 2014.

Novosti o projektu