EU zastavaDonator: Evropska komisija u okviru programa ,,Partnerstvo za izgradnju mira 2013″

Projekat “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/ žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine” je finansiran od strane Evropske unije, a realizuju ga četiri nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini: UG „Vive Žene“ Tuzla; Asocijacija građana „MEDICA“ Zenica; Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka; Agencija za suradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka. Na osnovu analize problema i rezultata postignutih implementacijom prethodnih programa podrške svjedocima/žrtvama u BIH, Vive žene i projektni partneri su identifikovali potrebu razvojem multidisciplinarne mreže podrške svjedocima/žrtvama (VWSN) u BIH.

Kako bismo osigurali podrsku, zaštitu i prevenciju od retraumatizacije tokom sudskog procesa za žrtve/svjedoke, potrebno je uključiti i ostale stejkholdere odgovorne za psihosocijalnu i stručnu medicinsku pomoć kako bi se uspostavlia mreža podrške za svjedoke/žrtve u cijeloj državi. Trenutno u Bih postoji 5 mreža za podršku svjedocima/žrtvama (Zeničko-dobojski kanton; Unsko-sanski kanton; Srednjebosanski Kanton, Tuzlanski kanton i grad Banja Luka) koje djeluju po sistemu multidisciplinarne podrške. Izazov ove aktivnosti će biti prosirenje ovih mreža i na ostale dijelove države, kao i uspostavljanje novih mreža. Postojeće mreže su formirane od strane aplikanata Vive zene, Medica i fondacije Udruzene zene, uz pomoć iskustva koje su ove organizacije imale u projektima koji su pružali podršku žrtvama u proteklom ratu. Upravo ta iskustva i primjeri dobre prakse će se primjeniti za ovaj specifični cilj izgradnje mreže podrške žrtvama/svjedocima u dijelovima BiH gdje još ne postoje (Hercegovačko–neretvanski; Bosansko-podrinjski; Posavski;Sarajevski, Brčko Distrikt; Trebinje region; Doboj region; Bijeljina region i Istočno Sarajevo region). Istovremeno je veoma vazno dodatno osnažiti postojeće mreže kako bi blagovremeno i efikasno odgovorili na potrebe svjedoka u budućnosti i u isto vrijeme da predstavlja primjer dobre prakse za novoosnovane mreže.

Glavni cilj ovog projekta je omogućiti pristup pravdi i rehabilitovanju svjedoka/žrtava kroz omogućavanje multidisciplinarne podrške kako bi se spriječio dalji konflikt i obezbjedio trajni mir u BIH.

Specifični cilj 1: Uspostaviti 9 novih i unaprijediti 5 postojećih specifičnih mehanizama za svjedoke/žrtve u procesima sudjenja sirom BIH, prenošenjem znanja i primjera dobre prakse.

Specifični cilj 2: Poboljšati kapacitete 170 profesionalaca (u vladinom i nevladinom sektoru), članova već uspostavljenih mreža, kako bi bili u mogućnosti pružiti efikasnu podršku svjedocima/žrtvama.

Specifični cilj 3: Podsticati kapacitete lokalnih NVO za vodjenje uspostavljenih mreža, i podizanje svijesti u lokalnim zajednicama kako bi bili sposobni da na pravi način odgovore na rehabilitacione i psihosocijalne potrebe svjedoka/žrtava.

Ukupni rezultat bi bio da se osigura odgovarajuća podrška svjedocima prije, za vrijeme i nakon svjedočenja bez obzira na nacionalnu, polnu ili bilo kakvu drugu pripadnost.

Novosti o projektu