LOGO%20CCI_SRPSKIDonator: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Britanska ambasada u BiH

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj – ACED provodi projekat „Uspostavljanje međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj” od 01. jula 2014. godine u okviru Programa održivosti civilnog društva u BIH (CSSP – Civil Society Sustainability Programm). Ovaj program finansiran je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade, a implementatori ovog programa su Centar civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD). Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 73,314 USD.

Projekat će trajati naredne četiri godine i u ovom periodu raditi na jačanju i koheziji bh civilnog društva uključenog u sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, te stvoriti uslove da civilno društvo u ovom sektoru utiče na kreiranje i implementaciju javnih politika, koje su od interesa za građane BiH, a posebno ruralnu populaciju.

Kroz implementaciju ovog projekta predviđeno je osnivanje Međusektorske mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj, zatim izgradnja kapaciteta ove mreže i definisanje sektorskih problemate zagovaranje njihovog rješavanja kroz javne kampanje.