Trening seminar mRESURS-a u Doboju

Kao dio projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika” , 9. i 10. februara 2011., u prostorijama gimnazije u Doboju, održan je trening seminar mRESURS-a dobojske regije za predstavnike 18 škola (opštine Doboj, Teslić, Šamac, Bosanski Brod, Petrovo, Vukosavlje, Derventa, Modriča, Prnjavor). Na seminaru je izabrano novo rukovodstvo mRESURS-a Dobojske regije, i prihvaćene aktivnosti i planovi za dalji rad mRESURS- a dobojske regije.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

Share