Održan trening za predstavnike invalidskih organizacija u Bijeljini

Dana 11. i 12. februara u hotelu Stanišić u Bijeljini održan je trening „Partnerstva, koalicije mreže“ za 17 predstavnika invalidskih organizacija iz bijeljinske regije. Ova aktivnost je dio projekta „Jačanje kapaciteta invalidskih organizacija“ finansiranog od strane Evropske unije.

Share