Održan mreVUK seminar Hercegbosanske županije

U okviru projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”,  održan je još jedan seminar od strane ACED-a i OKC-a za predstavnike vijeća učenika srednjih škola Hercegbosanske županije/Kanton 10 (ukupno 8 škola),  u Livnu, 26. i 27. marta 2011. Predstavnici mreVUKA ove županije realizovali su više uspješnih projekata. Kao ishod treninga definisani su prioriteti i interesi srednjoškolaca na kantonalnom nivou, efikasni mehanizmi saradnje, te mogućnosti korištenja medija i web portala za umrežavanje.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

Share