Održan seminar za predstavnika mRESURS –a Bijeljinske regije

U Bijeljini je održan seminar predstavnika mRESURS–a bijeljinske regije. 14 škola je učestvovalo i predstavilo probleme, rezultate i dostignuća svojih savjeta u protekloj godini. Odabrani su predstavnici mRESURS-a bijeljinske regije. Aktivnosti planirane za narednu godinu odnose se na edukaciju u školama o vijećima učenika i podizanje svijesti javnosti u lokalnim zajednicama o vijećima učenika.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

Share