Održan seminar mreVUK-a Srednjobosanskog kantona u Bugojnu

U okviru projekta “Mreža savjeta/vijeća učenika”, 21. i 22. maja 2011. održan seminar mreVUK-a Srednjobosanskog kantona u Bugojnu. Na seminaru su prisustvovali predstavnici vijeća učenika iz18 škola koji su izabrali novo rukovodstvo mreVUK-a srednjobosanskog kantona. Kao gost, seminaru je prisustovao i Ministar nauke i obrazovanja srednjobosanskog kantona.

Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u BiH, koji realizuje ACED u partnersvu sa OKC-om, finansijski je podržan od strane Evropske unije,  i NED (National endowment for democracy).

 

Share