Održan prvi sastanak za formiranje radne grupe za Republiku Srpsku u okviru GARD projekta

U prostorijama agencije ACED u Banjoj Luci 13. jula 2012. godine održan je prvi sastanak za formiranje GARD radne grupe u Republici Srpskoj. Ovaj sastanak je dio redovnih aktivnosti koje ACED provodi u okviru GARD projekta „ Osnaživanje žena u ruralnim sredinama“ (eng. GARD – Gender Agenda in Rural Development- Empowerment of Women in Rural Society), koji finansira Evropska unija.

U veoma konstruktivnom radu, pored predstavnica mreže PROGRES i agencije ACED – implementatora GARD projekta u BiH, učestvovali su i predstavnici:

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS
Ministarstva trgovine i turizma RS
Ministarstva saobraćaja i veza RS
Privredne komore RS
Gender centra RS
Poljoprivrednog fakulteta Banja Luka
Univerzitetskog preduzetničkog centra Banja Luka.

Postignuti su planirani ciljevi sastanka:
Upoznavanje učesnika sa aktivnostima GARD projekta;
Definisanje uloge GARD radne grupe u jačanju udruženja žena u ruralnim sredinama u RS;
Razmjena informacija o dosadašnjim aktivnostima institucija RS usmjerenih na ruralni razvoj u RS kroz podršku udruženjima žena;
Analiza institucionalnih mehanizama za pružanje podrške udruženjima žena iz ruralnih sredina u RS;
Razgovor o statusu, planovima i potrebama mreže PROGRES i saradnji u okviru GARD projekta.

Učesnici su zaključili da aktivnosti GARD projekta nude mogućnosti za intenzivniju saradnju nevladinog sektora i institucija u Republici Srpskoj, koja treba da doprinese osnaživanju žena u ruralnim sredinama, ne samo u RS već i šire. U nastavku rada očekuje se zvanično formiranje radne grupe za RS te planiranje aktivnosti za izgradnju kapaciteta mreže PROGRES u okviru GARD projekta.

Share